Ontdek de laatste actualiteiten tijdens de opleidingsdagen in Ieper

De huidige regelgeving zorgt voor heel veel vragen bij iedereen die iets wil realiseren of reeds actief is op het platteland. Om een aantal zaken uit te klaren en de mogelijkheden voor verschillende groepen aan te kaarten, organiseren onze adviseurs verschillende seminaries gedurende twee opleidingsdagen. Deze gaan door op 7 en 8 juni in ons kantoorgebouw in Ieper. 

Deze seminaries kunnen gevolgd worden door landbouwers, particulieren en ondernemers. Maar evengoed door notarissen, vastgoedmakelaars, banken, enz. die vastlopen op de regelgeving bij het uitwerken van eigen of klantenprojecten. 

Deze opleidingen zijn erkend door het BIV.

7 juni | Lunchseminarie | Aandachtspunten asbest

Asbest. De term slaat ons om de oren en heeft steeds een negatieve bijklank. Het is ongezond en het kost geld. Toch kunnen we er niet meer omheen. 

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat is een asbestattest en wat is het verschil met een asbestinventarisatie? Maakt dit deel uit van een sloopopvolgingsplan? 

Waar kan ik een asbestattest verkrijgen? Hoeveel kost dit? Hoe lang is dit geldig? 


PRAKTISCHE INFO:

 • Je bent welkom vanaf 11u30. Het seminarie zelf gaat door van 12u00 tot 13u00. 

 • De lunch wordt voorzien (koud buffet en broodjes)

 • Inschrijvingen zijn beperkt tot 35 deelnemers.

 • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

 • Spreker: Jan Verdoodt

Je kan voor en na het seminarie netwerken en vragen stellen.


7 juni | Avondseminarie | Opstart en fiscaliteit voor de professionele paardenhouder

Het statuut van professioneel paardenhouder, wat is dat precies? Afhankelijk van de context wanneer je deze termen gebruikt, is ook de invulling anders. Je kan jezelf als professioneel zien omdat je:

 • Paarden koopt en verkoopt

 • Paarden rijdt en africht in opdracht van anderen

 • Paarden fokt

 • Paardenstallingen verhuurt

 • Therapie voorziet met paarden

 • Wedstrijden rijdt en hiermee een mooie geldsom verdient

Al deze voorgaande activiteiten worden echter niet altijd als professioneel aanzien vanuit de diensten stedenbouw of vanuit de landbouwadministratie. We geven hieromtrent een korte toelichting. 

In het kader van al deze activiteiten kan het wel sowieso interessant zijn om alles fiscaal goed te regelen. Samen met een gespecialiseerde boekhouder gaan we dit in detail bespreken. Volgende vragen worden hierbij beantwoord: 

 • Onder welk fiscaal regime valt de verkoop van paarden? Met welke bedragen moeten we rekening houden? Maakt het een verschil uit als ik verkoop binnen of buiten Europa? 

 • Hoe moet je paarden waarderen in de voorraad? Hoe moet je deze afschrijven?

 • Hoe ga je van particulier naar een professioneel bedrijf? Wat zijn de voor- en nadelen en welke vennootschapsvorm kies je dan best?

 • Welke BTW-tarieven zijn van toepassing?


PRAKTISCHE INFO:

 • De deuren gaan open vanaf 19u30. Het seminarie zelf gaat door van 20u00 tot 21u30.

 • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

 • Spreker: Paulien Tanghe

Je kan voor en na het seminarie netwerken en vragen stellen.


8 juni | Lunchseminarie | Zonevreemde mogelijkheden

Het platteland biedt ook mogelijkheden aan niet-landbouwers. Maar wat mag je als niet-landbouwer doen in agrarisch gebied? Als niet-landbouwer of gelegenheidslandbouwer is het mogelijk om in agrarisch gebied te wonen of te ondernemen, tenminste als de gebouwen correct en hoofdzakelijk vergund zijn. Als je uitbreidt, verbouwt of de functie van een gebouw wil wijzigen, dan moet dit volgens de zonevreemde wetgeving gebeuren. Maar opgelet, de wetgeving wordt steeds strikter toegepast en vaak botsen kandidaat kopers of eigenaars op een negatief advies, met als gevolg een weigering van de vergunning. Wees dus geïnformeerd over de mogelijke nieuwe functies voor landelijke en landbouwgebouwen.

Waarom wil je dit seminarie volgen? Je wil weten wat de mogelijkheden zijn in landelijk gebied, welk effect het verstrengde beoordelingskader heeft op de waarde van een pand, of een landbouwgebouw zomaar omgebouwd kan worden naar een residentiële woonfunctie of welke andere functiewijzigingen nog mogelijk zijn binnen de zonevreemde wetgeving. Je bent particulier, ondernemer, notaris, vastgoedmakelaar, gelegenheidslandbouwer, …


PRAKTISCHE INFO:

 • De deuren gaan open vanaf 11u30. Het seminarie zelf gaat door van 12u00 tot 13u00.

 • De lunch wordt voorzien (koud buffet en broodjes)

 • Inschrijvingen zijn beperkt tot 35 deelnemers.

 • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

 • Spreker: Carlos Roelens 

Je kan voor en na het seminarie netwerken en vragen stellen.


8 juni | Avondseminarie | Actualiteiten in de landbouw

Eind 2022 werd het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door Europa goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel binnen dit GLB, het VLIF, is op vandaag nog steeds grotendeels onder voorbehoud. Tegen halverwege mei-begin juni zou de praktische kant gekend moeten zijn.

In maart kwam er een nieuw stikstofakkoord dat enkele grote lijnen uitzet voor de aanpak van het vergunningenbeleid voor de toekomst. Ook op dit vlak verwachten we binnenkort een omzendbrief die meer details duidelijk moet maken.

Begin juni is dus het ideale moment om alle actualiteiten te overlopen wat betreft VLIF met zijn (versoepelde en) gewijzigde toepassingsvoorwaarden en het vergunningenbeleid: namelijk de huidige stand van zaken qua wetgeving en de beoordeling door verschillende adviesinstanties en vergunningverlenende overheden.

Energie blijft een actueel thema, dus een zijsprong naar de recentste ontwikkelingen in aanvulling van de toelichting rond VLIF kan niet ontbreken.


PRAKTISCHE INFO:

 • De deuren gaan open vanaf 19u30. Het seminarie zelf gaat door van 20u00 tot 21u30.

 • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

 • Sprekers: Delhine Kimpe en Delphine Druant

Je kan voor en na het seminarie netwerken en vragen stellen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten