Onderzoek naar de impact van kraaiachtigen

Heb jij ook jaarlijks last van kraaiachtigen die zich te goed doen aan jouw maïsgewassen? Dan ben jij de geschikte kandidaat voor ons onderzoek. DLV start in samenwerking met Landmax een onderzoek naar de impact van de kraaiachtigen (kraaien, roeken, kauwen, gaaien en eksters) op landbouwgewassen.
Waarom voeren we deze studie uit?

Kraaiachtigen (kraaien, kauwen, gaaien en eksters) kunnen schade aanrichten aan landbouwgewassen. Om dit te voorkomen kunnen landbouwers gebruik maken van geluidskanonnen, vogelverschrikkers, netten…. Als dit niet voldoende is, kan ook een toelating gevraagd worden om deze soorten te bestrijden. Aangezien kraaiachtigen behoren tot de beschermde diersoorten, staat dit laatste onder druk. Over de impact van kraaiachtigen op landbouwgewassen, is er weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar. Daarom slaan DLV en Landmax de handen in elkaar om hierover een studie uit te voeren.

Doelgroep

Wij zijn op zoek naar 9 landbouwers verspreid over Vlaanderen die willen meewerken aan dit onderzoek. Welke landbouwers zoeken we?

 • Landbouwers die maïs telen.

 • Landbouwers die reeds schade hebben geleden door kraaiachtigen aan hun maïspercelen.

   Procedure onderzoek

   • Een informatief gesprek met de landbouwer februari/maart 

   • Wij voeren veldproeven uit op 3 maïspercelen tijdens de kiemperiode

   Aan de landbouwer wordt gevraagd om ons op de hoogte te houden indien men merkt dat er kraaien schade hebben aangebracht aan deze percelen

   • Wij voeren veldproeven uit op 3 maïspercelen net voor de oogstperiode

   • Wij controleren de kuilen, pakken gras, …

   • Aan de landbouwer wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen (10-20 vragen)


   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten