Nutri2Cycle

Nutri2Cycle is een Europees project dat gesteund wordt binnen het Horizon 2020-innovatieprogramma. De focus van het project ligt op het sluiten van de koolstof- en nutriëntenkringloop tussen akkerbouw en veeteelt, waarbij anaërobe vergisting als een verwerkingsstap kan functioneren. De huidige Europese landbouw wordt nog steeds gekenmerkt door een hoge uitstoot van broeikasgassen en een grote mate van inefficiëntie als het gaat om de terugwinning van koolstof en het hergebruik van de nutriënten voor planten (stikstof N en fosfor P). Door een kentenbenadering van landbouwbedrijf tot de eindgebruiker, waarbij zowel gewerkt wordt rond het uitwerken van nieuwe bedrijfsmodellen en technieken, als rond marktbevraging en labelen van de bekomen eindproducten, wil het project het verschil maken en de kringloop sluiten. 

Het project brengt vooraanstaande experts op het gebied van nutriëntencycli samen die eerder ook al actief betrokken waren bij voorgaande nationale en Europese projecten. Ook DLV (United Experts) is als partnerorganisatie betrokken bij het Nutri2Cycle project. Meer informatie over het project kan je vinden op de project website of in de nieuwsbrief van het project. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten