NPI-steun: nu 50% subsidie mogelijk voor bepaalde investeringen in water en bodem/erosie

Sinds begin februari 2022 is de lijst met subsidiemogelijkheden voor niet-productieve investeringen (NPI) verder uitgebreid. Iedere land- en tuinbouwer kan nu 50% VLIF-steun aanvragen voor bepaalde investeringen met betrekking tot wateropslag, waterkwaliteit, waterinfiltratie en bepaalde machines om erosie van de bodem tegen te gaan. Ontdek hier om welke investeringen het precies gaat.

Hierna volgt een opsomming van de specifieke investeringslijnen die werden toegevoegd aan de lijst met mogelijkheden. Het normbedrag wordt ook telkens weergegeven. Dit is de maximale kostprijs van de investering (aan te tonen aan de hand van facturen), waarop dan 50% subsidie kan worden verkregen.

 • Drempelmachine: normbedrag van 17.800 euro/stuk

 • Compostkeerder: normbedrag van 36.800 euro/stuk

 • Graslandwoeler: normbedrag van 14.700 euro/stuk

 • Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: normbedrag van 33.000 euro/stuk

  • Voorbeelden: schoffelmachine, loofklapper, aardappellooftrekker, zwenkmaaier, lintenmaaier, wiedeg, neteg, vingeregge, …

 • Wateropslag voor regenwater: normbedrag van 12 euro/m³

  • Opgelet: enkel van toepassing voor bijkomende regenwateropslag (bovenwettelijk), dus bovenop het vastgelegde minimum in een omgevingsvergunning.

 • Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem bij geïntegreerde gewasbescherming (IPM): normbedrag van 660 euro/stuk

 • Elektronische waterpeilmeters (+ peilbuis): normbedrag van 750 euro/stuk


De subsidie-aanvraag verloopt via de VLIF-tegel op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij. Dat betekent dat de aanvraagperiodes per kwartaal lopen, waarbij na afloop een selectie volgt. Pas daarna mag je starten met het uitvoeren van deze investering! Alle land- en tuinbouwers die beschikken over een landbouwernummer en een ondernemingsnummer (gelinkt aan landbouwproductie), komen hiervoor in aanmerking.

Opgelet: de andere ‘klassieke’ VLIF-voorwaarden (bv. voldoende landbouwinkomen, bijhouden van een boekhouding, minimum bedrijfsgrootte …) zijn hier niet van toepassing. Bovendien is voor deze specifieke groep van investeringen de opmaak van een technisch verantwoordingsadvies (TVA) niet vereist. 

Contacteer een DLV-adviseur voor hulp bij het aanvragen van deze niet-productieve investeringssteun.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten