nov|GRAIN project wil opslagcapaciteit graan beschermen en vergroten

In de laatste jaren werden veel initiatieven opgestart om de opslag van granen, oliezaad complexen en eiwithoudende gewassen te vergroten. Desondanks bestaat in een aantal Europese lidstaten nog steeds het risico op een capaciteitstekort. Om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de Europese markt wordt voldaan, moet niet alleen worden geïnvesteerd in het logistieke systeem zelf, maar moet ook aandacht worden besteed aan de daadwerkelijke opslagkwaliteit van de granen. Om die reden werd het novIGRAIN project opgestart. 


DLV/United Experts is partner in het nov|GRain project, dat gesteund wordt door de Europese Commissie in het kader van het Horizon 2020-initiatief. Samen met maar liefst negen andere partners uit vijf verschillende Europese lidstaten, werkt DLV/United Experts aan de ontwikkeling van een nieuw product en een nieuwe techniek om graan te beschermen tegen allerlei ziektes. Dit met de bedoeling om het risico op tekorten in de Europese Unie te minimaliseren en dus het verlies van de oogst zo veel mogelijk te beperken.  

In het novIGRain project wordt een product ontwikkeld met een nieuwe actieve stof die werkzaam zal zijn in ultra lage hoeveelheden en bovendien op een andere manier zal inwerken op eventuele ziektes dan de reeds bestaande producten. Het product is in tegenstelling tot de klassieke insecticiden geen adulticide, maar wel een larvicide waarbij de ontwikkeling van het insect in een vroeg stadium wordt afgebroken. Tot slot bestaat het product ook uit een nieuwe actieve substantie die de Europese markt zal differentiëren. Dit is broodnodig aangezien steeds minder producten toegelaten zijn op de Europese markt en hierdoor een steeds grotere resistentie wordt ontwikkeld.

Daarnaast werkt het novIGRain project ook aan een nieuwe technologie om het product toe te passen op de opgeslagen graanvoorraad (voornamelijk in silo’s). Deze technologie zal de mogelijkheid bieden om het product in ultra lage hoeveelheden aan te brengen en tegelijk ook een ander product te verstuiven, zoals bijvoorbeeld een adulticide. Op deze manier wordt een zo groot mogelijke efficiëntie nagestreefd, aangezien zowel de larven (vroeg stadium) als de insecten (volwassen stadium) op het zelfde moment kunnen aangepakt worden.

Als derde luik van het project zal ook een “decision supporting tool” uitgewerkt worden. In deze tool zullen de verschillende bestrijdingstechnieken en producten op een overzichtelijke manier aangeboden worden aan alle stakeholders. Aan de hand van uitgebreid onderzoek, zal per situatie de beste techniek voorgesteld worden. Deze tool zal rekening houden met de bestaande methoden, de methoden die nu als alternatief ontwikkeld worden en de kosten-baten voor de gebruiker.


Wens je meer informatie over dit project, dan kan je vanaf nu terecht op de gloednieuwe website waar je ook kan inschrijven voor de novIGRain-nieuwsbrief.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten