Nog geen IPM-audit? Registreer je vóór 1 juli 2022!

Als professioneel gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen ben je wettelijk verplicht om de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toe te passen. Daarnaast moet je ook geregistreerd zijn bij een erkend controleorgaan (OCI) dat de toepassing van IPM controleert. Dit controleorgaan voert aan de hand van de IPM-checklist een audit uit op jouw bedrijf.

In mei 2021 werden alle telers die nog geen IPM-audit hadden ondergaan aangeschreven om zich voor 1 augustus 2021 te registreren bij een erkende OCI voor een IPM-audit. Vandaag zijn meer dan 3000 telers nog steeds niet geregistreerd. Zij hebben eind april een laatste herinnering ontvangen van het Departement Landbouw en Visserij.

Behoor jij tot deze nog niet-geregistreerde telers? Dan heb je nog de tijd tot uiterlijk 1 juli 2022 om je registratie in orde te brengen. Indien je niet geregistreerd bent tegen deze einddatum zal een proces-verbaal worden opgesteld en ontvang je mogelijks een boete. 

Voor wie?

Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen op zijn percelen toepast (of laat toepassen), moet een IPM-audit ondergaan. Dat wil zeggen dat elke landbouwer die in de verzamelaanvraag een perceel of percelen aangeeft op 31 mei, wordt aanzien als teeltverantwoordelijke voor dit perceel of percelen en dus een IPM-audit moet ondergaan. Dit geldt ook wanneer een derde (bv. loonwerker of andere landbouwer) gewasbeschermingsmiddelen toepast op jouw percelen. Het al dan niet hebben van een fytolicentie staat volledig los van de IPM-audit. 

De enige uitzonderingen voor niet-registratie zijn:

  • Je bent biolandbouwer en dus vrijgesteld van de IPM-audit

  • Je bent geen professioneel gebruiker van gewasbescherming

  • Je bent wel al voor IPM of Vegaplan geauditeerd door een controleorgaan


Hoe moet je registreren?

Registreren kan bij een erkend controleorgaan naar keuze.

Indien je onder één van de uitzonderingen valt, is het belangrijk om het Departement van Landbouw en Visserij op de hoogte te brengen. 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten