Nodig om de AGR-GPS app aan te kopen voor jouw bedrijf?

Met het einde van het jaar in zicht, is het belangrijk om na te gaan of je volgend uitrijseizoen de AGR-GPS app nodig hebt voor de uitvoering van je burenregeling. Schaf deze dus tijdig aan! 

De AGR-GPS app kan op vandaag bij  All-Connects NV,  MULTICALL – mbss en en QEOS worden aangekocht. Deze app’s werden reeds positief beoordeeld door de Mestbank. 

Op de website van Mestbank kan je een informatief filmpje bekijken over hoe deze app precies werkt. 

Na aanschaffing van de app moet je ook een AGR-nummer aanvragen bij de VLM. Dit is noodzakelijk om de app te kunnen gebruiken.  

De AGR-GPS bij burenregeling van vloeibare mest is verplicht van zodra de afnemer percelen heeft in gebiedstype 2 en/of 3. In dit geval moet de app dus ook gebruikt worden als naar een opslag van deze afnemer of een perceel in gebiedstype 0 of 1 wordt gereden!  

Let hierbij ook op dat de kaart met de gebiedstypes gewijzigd is. Ga daarom zeker eens na in welk gebiedstype jouw percelen en die van je mestafnemers vanaf 2021 zullen liggen.  

Meer info over hoe je de gebiedstypes kan raadplegen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij, vind je op de DLV-website

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten