Nieuwigheden VLIF-wetgeving

Vanaf 1 oktober 2019 zijn er enkele nieuwigheden in de VLIF-wetgeving. Zo heeft het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) de lijst van investeringscodes aangepast, is er hogere steun mogelijk voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen en is het minimale investeringsbedrag gedaald naar 5.000 euro per aanvraag.

Land- en tuinbouwers kunnen sinds 1 oktober 2019 beroep doen op een VLIF-steun van 40% voor investeringen in nieuwe technologieën die een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat met een aantoonbare CO2-reductie. Op deze manier wil men tegemoet komen aan de klimaatdoelstellingen. Let op, de 40% steun geldt enkel bij renovatieprojecten, bij nieuwbouw blijft er slechts 30% steun mogelijk.


Concreet gaat het om:

  • Een zonneboiler

  • Een warmtepomp (alle types)

  • Warmterecuperatiesysteem

  • Warmtewisselaar

  • Pocketvergister (alle onderdelen)

  • KWO: koude/warmte-opslagsystemen

  • Investeringen op het land- en tuinbouwbedrijf die noodzakelijk zijn voor het aansluiten op een extern energienetwerk

  • Dubbele beglazing (serre)

  • Verticale ventilatie (serre)

  • Ontvochtigingstechnieken (serre)

Daarnaast kan je voor het plaatsen van een kleine en middelgrote windturbine vanaf nu ook rekenen op een mogelijke VLIF-steun van 40%.


Naar aanleiding van de intrekking van de erkenning van chloorprofam (CIPC) als kiemremmer voor de bewaring van aardappelen, heeft men ook enkele nieuwe codes ingevoerd met betrekking tot duurzame bewaarloodsen voor aardappelen. Deze investeringscodes staan open voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten (30% steun).

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen ook kleinere investeringsprojecten in aanmerking komen voor VLIF-steun, aangezien de minimale subsidiabele investeringsbedrag per aanvraag is gedaald van 15.000 euro naar 5.000 euro.

Tot slot is ook de nieuwe regeling rond de betalingsaanvraag uitgerold op het e-loket. Dit brengt met zich mee dat voor oude dossiers, ingediend tot de 1ste blokperiode van 2019, de deadline voor het indienen van de betalingsaanvraag is vastgelegd op het einde van de blokperiode + 3 jaar. Voor alle dossiers ingediend vanaf de 2de blokperiode van 2019, is de deadline voor het indienen van de betalingsaanvraag nu ingekort tot het einde van de blokperiode + 2,5 jaar.


Contacteer dus tijdig je DLV-adviseur om de nodige facturen en documenten aan te leveren zodat de betalingsaanvraag op tijd ingediend kan worden.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten