Nieuwigheden mestbankaangifte 2023

Zoals ieder jaar moet er in het voorjaar opnieuw een mestbankaangifte ingevuld worden en dit zowel voor landbouwers als uitbaters van een verzamelpunt of bewerkings- of verwerkingseenheid. 

Nu corona gelukkig achter ons ligt, is de deadline terug 15 maart. 

Er zijn geen grote wijzigingen t.o.v. vorige jaren, maar we geven ze toch graag even mee:

Landbouwers

  • Het voederattest moet niet meer toegevoegd worden als bijlage. De voederregisters zijn wel nog verplicht.

  • Bij de aangegeven mestopslag op 1 januari ’23 moet vanaf nu ook aangegeven worden of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van één of meerdere mestzakken.

  • Bij de opslag van spuiwater, afkomstig van biologische en combiluchtwassers hoeft niet langer aangeduid te worden hoe de opslag gebeurt (apart of samen met dierlijke mest)

Geen wijziging, maar wel een aandachtspunt dat we graag nog even meegeven: Opslag van mestsoorten waarvoor geen forfaitaire richtwaarde beschikbaar is, moet altijd over een geldig analyseresultaat beschikken. (In dit artikel kan je er meer over lezen). 

Verzamelpunt

De enige wijziging hier is net als bij de landbouwers dat er moet aangegeven worden of er voor de opslag van meststoffen al dan niet gebruik gemaakt werd van een mestzak op 1/01.

Bewerkings- of verwerkingseenheid

Sinds 1 januari 2022 is het gebruik van debietmeters voor de registratie verplicht. Hierdoor valt de vraag rond het massaprotocol dus weg. 

De debietmeterstanden van de interne debietmeters worden opgevraagd. De debietmetersstanden die reeds gekend zijn, worden automatisch ingevuld in de mestbankaangifte. Indien je gebruik maakt van analoge debietmeters moeten de standen van 31 december 2022 ingevuld worden.


Deadline wateraangifte

Vergeet ook je wateraangifte niet tijdig in te dienen. De deadline hiervoor is 14 maart. 


Heb je vragen? Contacteer een DLV-adviseur! 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten