Nieuwigheden bij het aanmaken van de burenregeling

Sinds kort zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in het mestbankloket. Zo wordt onder meer de mestanalyse en keuze (forfait of analyse) automatisch gekoppeld aan de mestsoort. Hieronder een kort overzicht van de wijzigingen:

Soort en inhoudswaarden

De landbouwer kan enkel kiezen tussen de mestsoorten die opgenomen zijn onder ‘keuze mest’ op het mestbankloket. De inhoudswaarden worden direct gekoppeld aan de mestsoort op basis van de keuze (forfait of analyse). 

Is er een geldige analyse beschikbaar voor die mestsoort, dan worden de inhoudswaarden direct ingevuld bij het aanmaken van de burenregeling. 

Is er  GEEN geldige analyse beschikbaar voor die mestsoort, dan worden er nulwaarden ingevuld en kan de tegenpartij alvast ondertekenen. Op de dag van het eerste transport moet dan wel een staalname plaatsvinden. Éénmaal de analysewaarden gekend zijn, worden deze automatisch ingevuld in de burenregeling.

Zijn er verschillende stalopsplitsingen gemaakt dan worden deze getoond in de keuzelijst van inhoudswaarden.

Periode

De periode van de burenregeling wordt beperkt tot 3 maand. Wordt er gereden op basis van een analyse, dan wordt de periode automatisch ingeperkt tot de geldigheid van de analyse.

Losplaats en mestsoort

Per burenregeling zal vanaf heden maximaal 1 losplaats en maximaal 1 mestsoort kunnen opgenomen worden.

Voor- en namelden

Zoals in het verleden is bij volgende situaties na het afsluiten van een burenregeling ook het voor- en namelden van elk vervoer verplicht:

   • Dierlijke mest, geproduceerd op een exploitatie, wordt vervoerd naar een verwerking;

   • Effluent van een verwerking wordt vervoerd naar een exploitatie;

   • Effluent vanuit een opslag van een exploitatie naar landbouwgrond van een andere exploitatie wordt vervoerd.


   Bij het aanmaken van de burenregeling waarbij voor- en namelden verplicht is, worden geen inhoudswaarden getoond. Het is pas bij het voormelden dat de inhoudswaarden moeten gekozen worden. Ook hier houdt men rekening met de keuze, eventuele geldige analyse en eventuele stalopsplitsing.

   Heb je vragen? Contacteer een DLV-adviseur!

   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten