Nieuwe VLIF-overgangsregeling zorgt voor extra steun

De VLIF-subsidies vallen onder de reglementering van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het huidige GLB-programma liep eind 2020 af, maar het is nog even wachten tot de start van het nieuwe GLB in 2023. De jaren 2021 en 2022 zijn dus overgangsjaren en daarom voert het VLIF een nieuwe overgangsregeling in. De huidige VLIF-voorwaarden worden verlengd, het budget wordt opgetrokken en er wordt extra steun voorzien voor jonge landbouwers. Let op: deze berichtgeving is onder voorbehoud van de definitieve publicatie van het wettelijk besluit. 


De huidige VLIF-wetgeving voorziet subsidies voor landbouwbedrijven voor maximum 1 miljoen euro aan subsidiabele investeringen, voor de periode 2015-2020. Dit steunplafond wordt nu opgetrokken naar 1.350.000 euro voor de ganse periode 2015-2022. Landbouwbedrijven die dus reeds aan het maximumplafond zaten, kunnen nu dus nog bijkomend VLIF-subsidies aanvragen voor maximum 350.000 euro aan investeringen. 


Daarnaast voorziet men ook hogere steunpercentages voor investeringen door jonge landbouwers. Voor bedrijven waarvan minstens één van de bedrijfsleiders jonger is dan 41 jaar, worden de steunpercentages voor duurzame investeringen met 10% verhoogd. Dit betekent dus concreet dat men 40% subsidie kan krijgen op investeringen waar normaal gezien slechts 30% subsidie op gegeven wordt. Voor bepaalde klimaatinvesteringen wordt het normale steunpercentage van 40% opgetrokken naar 50%. Voor de minst duurzame investeringen, waar een tarief van 15% geldt, blijft het steunpercentage echter 15% voor jonge landbouwers. 


De VLIF-voorwaarden blijven grotendeels hetzelfde. Het systeem van de rentesubsidie was de laatste jaren in onbruik geraakt en wordt nu afgeschaft. Voortaan is de enige subsidiemogelijkheid de kapitaalpremie, die in één keer wordt uitbetaald na afhandeling van je dossier. Verder voert men wel een belangrijke nieuwe verplichting in, dat extra opvolging van je VLIF-dossier vereist. Je moet nu binnen de vijf maanden na het einde van de blokperiode waarin je je aanvraag deed, bewijzen dat de werken voor de uitvoering ervan gestart zijn en dat je dus begonnen bent aan de realisatie van de geselecteerde investering. Op die manier kan het VLIF het beschikbare budget beter beheersen en krijgen ze sneller zicht op welke investeringen effectief uitgevoerd zullen worden. Een correcte timing van de VLIF-aanvraag en afstemming op je vergunningsaanvraag zal dus in de toekomst nog belangrijker worden. Laat je daarom zeker bij staan door een DLV-adviseur, die je dossier van A tot Z begeleidt. 


Let op: de nieuwe regelgeving gaat pas van kracht na de definitieve publicatie van het wettelijk besluit. Momenteel is het niet mogelijk om nieuwe VLIF-aanvragen in te dienen omdat het e-loket eerst nog aangepast moet worden. De nieuwe regelgeving zal dus van toepassing zijn voor alle ingediende VLIF-aanvragen vanaf het eerste kwartaal van 2021. Voor de reeds geselecteerde VLIF-aanvragen (uit 2020 en ouder) verandert er dus niets en blijft de oude regelgeving gelden. 


Heb je vragen? Contacteer een DLV-adviseur. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten