Nieuwe VLIF investeringscodes

Sinds 1/01/2019 is er een nieuwe investeringslijst beschikbaar met alle mogelijke investeringen die in aanmerking komen voor VLIF steun. De overheid heeft deze lijst transparanter en overzichtelijker gemaakt, en met meer duiding bij de omschrijving van de investering.

Het blijft echter van het grootste belang om je investeringen goed in te delen in alle mogelijke investeringscodes. Verschillende investeringen zijn soms best in te delen onder verschillende investeringscodes. Om te vermijden dat je hier belangrijke steun laat liggen, is het noodzakelijk om een goed zicht te hebben op de juiste investeringen. Zeker in de investeringen met 30% steun, kan dit flink wat schelen!

Om te vermijden dat je aanvraag laattijdig ingediend wordt, is het aangewezen niet de laatste we(e)k(en) van de blokperiode af te wachten om je aanvraag in te dienen. De huidige blokperiode loopt tot 31/03/2019.

Tijdige aanvragen kunnen bovendien nog voor het einde van de blokperiode gewijzigd worden, indien dit aangewezen is.

Uiteraard willen wij je graag helpen met de nodige simulaties en optimalisatie van je steunaanvraag. Contacteer ons voor meer info! DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten