Nieuwe vergunningsplicht voor dierenasiels

In het verleden hadden opvangcentra, asielen of kinderboerderijen vaak geen omgevingsvergunning nodig om de activiteiten uit te voeren. Sinds 1 oktober 2019 is daar echter verandering in gekomen. Met de officiële start van de VLAREM-trein 2017, werd de rubriek ‘het houden van dieren in een publiek toegankelijke inrichting’ toegevoegd aan de rubriekenlijst.

Hieronder verstaan we:

  • Erkende dierenasiels en pensions

  • Opvangcentra voor vogels en wilde dieren

  • Inrichtingen waar amfibieën en reptielen worden gefokt of gehouden

Behoor je tot één van bovenstaande inrichtingen? Dan ben je sinds 1 oktober vergunningsplichtig en moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de bevoegde overheid. Het is belangrijk om dit binnen de 6 maanden te doen. Doe je dit niet dan breng je de verdere uitbating van je inrichting in gevaar.

DLV heeft als studie- en adviesbureau meer dan 20 jaar ervaring in de land- en tuinbouw, met tal van referenties bij dierenasiels. Onze adviseurs kennen hun weg door de strenge normen en ingewikkelde wetgeving. Zo kunnen we u helpen bij het in orde stellen van uw vergunningen. Contacteer ons voor meer info!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten