Nieuwe regels voor eigenaars paardachtigen: deadline registratie op 31 juli 2022

Sinds 9 februari 2022 moeten inrichtingen waar paardachtigen gehouden worden zich registreren. Deze nieuwe regel vloeit voort uit de nieuwe Europese wet (Animal Health Law)  met als doel de gezondheidsnormen en de veiligheid van de voedselketen te versterken. 

Met de nieuwe registratieregels wil men het mogelijk maken om alle paardachtigen op te sporen die in contact zijn gekomen met een paard of ezel met een gereglementeerde ziekte.

Uitbaters of particulieren die verantwoordelijk zijn voor een inrichting waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, boxen en weiden, moeten zich ten laatste tegen 31 juli 2022 registreren.  Registreren kan via de website www.horseid.be/extranet


Daarbij moet elke uitbater van een geregistreerde inrichting waar paardachtigen worden gehouden, een register bijhouden waarin o.a. volgende gegevens worden bijgehouden:

  • Unieke code (UELN-nummer)

  • Geboortedatum paardachtige

  • De datum van de natuurlijke dood, het verlies of de slacht

Een voorbeeld van zo’n register kan je terugvinden op de website van de Belgische Confederatie van het Paard.


Heb je jouw inrichting niet geregistreerd tegen de deadline? Dan ben je in overtreding en kunnen er sancties worden opgelegd. Daarnaast kunnen jouw dieren niet weggeven, verkocht of geslacht worden. Dierenartsen en evenementen zijn uitgezonderd van deze registratieplicht. 


Bron: Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid dan de voedseleten en leefmilieu


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten