Nieuwe regelgeving registratie paarden

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voert vanaf 1 april nieuwe richtlijnen in ter navolging van de “Europese Animal Health Law”. Eerder werd de identificatie en registratie van paardachtigen (paarden, ezels, zebra’s en hun kruisingen) al verplicht, waarbij elke paardachtige moet beschikken over zowel een microchip als een EU conform paspoort én daarnaast opgenomen moet zijn in de nationale databank HorseID.

De praktische uitvoering voor de nieuwe richtlijnen werd toevertrouwd aan de Belgische Confederatie van het Paard met een sub delegatie naar Paarden Punt Vlaanderen voor Vlaanderen en Conféderation Wallonie-Bruxelles du cheval voor Wallonië. Hiervoor werden de nodige aanpassingen aan HorseID doorgevoerd.

Registratie van veulen of paard

Moet jouw veulen in een stamboek ingeschreven worden, dan moet dit rechtstreeks aangemeld worden via het erkende stamboek. De stamboeken zorgen voor het zoötechnische aspect (afstamming, DNA-onderzoek,…) van het paard. 

Paarden en veulens zonder afstamming of die reeds in het bezit zijn van een paspoort registreer je via HorseID.

Termijn van registratie

Veulens moeten worden aangemeld in HorseID vóór de leeftijd van 6 maanden. Voor ze 12 maand zijn, moet het paspoort afgegeven worden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een definitieve uitsluiting uit de voedselketen.

Paarden die langer dan 30 dagen op het grondgebied van België verblijven moeten ook opgenomen worden in HorseID.  Een verblijf met medische redenen (vb. in paardenkliniek of dekhengsten tijdens het dek seizoen) is uitgesloten van deze regel.

Wie identificeert het veulen?

Veulens en paarden kunnen worden geïdentificeerd ofwel door een dierenarts identificeerder, ofwel door een veulencontroleur onder de verantwoordelijkheid van een dierenarts identificeerder. Als fokker kan je zelf een dierenarts identificeerder aanduiden.

Inrichting

Bij de registratie van jouw veulen of paard zal je het inrichtingsnummer moeten doorgeven. Dat is het nummer gekoppeld aan de plaats waar je veulen of paard wordt gehouden. Dit nummer gebruik je zowel bij het doorgegeven van de registratie van je veulen bij het erkend stamboek als voor de registratie via HorseID. Deze registratie is van belang om de verspreiding van de paardachtigen in België in kaart te brengen, op deze manier kan bij een uitbraak van wettelijke aangifteplichtige ziekten snel gereageerd worden. 

Uitsluiting van de voedselketen

Paarden uitsluiten voor de voedselketen kan enkel nog omwille van medische redenen door een dierenarts (toediening van medicatie niet geregistreerd voor voedselproducerende paarden) en niet langer door de eigenaar/houder omwille van louter emotionele redenen.

Mutaties

Als houder ben je verantwoordelijk om je paardenbestand actueel te houden, dit kan d.m.v. een mutatie. Via HorseID kan je volgende types mutaties uitvoeren:

  • Wijziging houderschap/ zich melden als nieuwe houder

  • Export (verkoop/ verplaatsing naar buitenland)

  • Sterfte

  • Verblijfplaats doorgeven (dit door de exploitant die verantwoordelijk is voor de inrichting waar de paardachtige zich bevindt.)

Gezondheidscertificaat

Wanneer je buiten België reist met jouw paardachtige moet je een gezondheidscertificaat aanvragen bij het FAVV. Als uitzondering mag een paard tot 30 dagen in de Benelux en de noordelijke departementen van Frankrijk doorbrengen zonder certificaat (denk aan een kortstondig evenement). Paardachtigen die meer dan 30 dagen in de vermelde landen of in andere EU-landen verblijven, moeten over dergelijk certificaat beschikken. Paarden die definitief ingevoerd worden uit een ander EU-land dienen ook over dit gezondheidscertificaat, afgeleverd door het land van herkomst, te beschikken.


Voor meer info en vragen kan je terecht bij:

BCP-CBC

PaardenPunt Vlaanderen

CWBC


Bron: PaardenPunt Vlaanderen

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten