Nieuwe oproep VLIF-steun voor innovatieve investeringen

Vanaf 1 maart 2024 tot 30 april 2024 is het opnieuw mogelijk om VLIF-steun aan te vragen voor innovatieve investeringen. Voor de oproep in 2024 zijn er twee thema’s vastgesteld: het reduceren van emissies in de veehouderij en een vrij thema. De Vlaamse overheid maakt 4 miljoen euro vrij voor projecten van innovatie, demonstratie en samenwerking in de land- en tuinbouw. De subsidie biedt de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

Binnen het vrij thema vallen investeringen met een maximaal subsidiabel bedrag van 500.000 euro waarvan de algemene kosten maximaal 20% van de totale kosten mogen bedragen. Voor het thema ‘reductie van emissies in de veehouderij’ bedraagt het maximale subsidiabele investeringsbedrag 600.000 euro waarvan maximaal 500.000 euro voor kostenposten 1, 2 en 3 en maximaal 120.000 euro voor de algemene kosten. Het is verplicht om een budget voor meetkosten te voorzien.

Deze kostenposten zijn als volgt verdeeld:

 • Kosten voor investeringen in onroerende goederen (50%)

 • Kosten voor investeringen in installaties, machines en uitrusting (50%)

 • Kosten voor software en sturingsprogramma’s

 • Algemene kosten horende bij kostenposten 1, 2 en 3:

  • Onderzoeks- en studiekosten (50%)

  • Begeleidingskosten (50%)

  • Resultaatsmetingen (65% en 80% indien metingen van milieuparameters)

Het minimale subsidiabele investeringsbedrag is 25.000 euro.

Met DLV begeleidden we eerder al diverse innovatieve aanvragen. Onder meer voor volgende projecten:

 • Nieuw type waterzuivering met combinatie van adsorptie en oxidatie op een aardbeienbedrijf

 • Een optische sorteerder spruiten op basis van artificiële intelligentie

 • Ontwikkeling multifunctionele plantmachine voor zoete aardappelen

 • Onkruidbestrijding via elektrocutie

Steun aanvragen

De projecten kunnen ingediend worden t.e.m. 30 april 2024.

De oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt.

Meer info over de specifieke oproepen is hier te vinden.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten