Nieuwe Europese meststoffenwetgeving zit in laatste fase voor publicatie

Vorige week heeft het Europese Parlement de nieuwe Europese meststoffenwetgeving goedgekeurd. Na zowat twee jaar intensief onderhandelen, zit de nieuwe wetgeving zo in zijn laatste fase. De finale versie zou binnen de drie maanden gepubliceerd worden; 30 dagen later gaat deze in voege. Echter zal de toepassing ervan pas drie jaar later starten. Bedrijven krijgen dus de tijd om zich in orde te stellen met deze nieuwe wetgeving en het CE-label voor hun bemestende producten aan te vragen.

Vrije Europese handel van bemestende producten

De huidige meststoffenwetgeving die sinds 2003 in voege was, omvatte enkel de handel van chemische meststoffen. In de nieuwe meststoffenwetgeving worden alle types meststoffen opgenomen, namelijk minerale én organische meststoffen, biostimulantia, groeimedia, etc. Doel van deze aanpassing is om de handel van meststoffen op basis van organisch materiaal en afvalstoffen te stimuleren. Op die manier wordt gewerkt richting een meer circulaire economie. Daarnaast worden limieten opgelegd voor contaminanten, zoals een limiet van 60 mg/kg cadmium in fosformeststoffen.

Meststoffen met het CE-label moeten voldoen aan verschillende voorwaarden zoals o.a. het gebruik van gedefinieerde grondstofcategorieën (zoals primaire grondstoffen maar ook composten, digestaten, bijproducten voedingsindustrie, plantaardig materiaal, etc.), een maximum hoeveelheid aan contaminanten en verschillende labelling vereisten.

Lidstaten mogen het op de markt aanbieden van deze CE-mestproducten dus niet verbieden.

Belangrijk is ook dat deze wetgeving optioneel is; handel volgens de nationale wetgeving of via wederzijdse erkenning met andere lidstaten blijft bestaan. Bedrijven zijn hierin dus vrij om te kiezen.

In afwachting van enkele belangrijke toevoegingen

De wetgeving is dan wel al goedgekeurd, toch wordt nog gewacht op enkele belangrijke toevoegingen: namelijk de nog ontbrekende grondstofcategorieën assen, struviet en biochar en de lijst van toegelaten dierlijke bijproducten (zoals gehygiëniseerde mest).

Zoals eerder vermeld heeft deze wetgeving enkel betrekking op de handel, dus níet op het gebruik van deze meststoffen. Dit vormt namelijk onderdeel van een andere wetgeving, de Europese Nitraatrichtlijn. Zo blijven minerale mestproducten, gerecupereerd uit dierlijke mest (denk maar aan mineraalconcentraten, ammoniumnitraat, etc.), als dierlijke mest aanzien. Deze minerale producten kunnen op vandaag dus niet als kunstmest toegepast worden. De Europese Commissie is momenteel wel bezig met een onderzoek naar deze producten om te oordelen of zij aan dezelfde voorwaarden als kunstmest zouden kunnen worden toegepast.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten