NIEUW: VLIF-STEUN VOOR OPSTART VAN OF OMSCHAKELING NAAR EEN TOEKOMSTGERICHTE DUURZAME ONDERNEMINGSSTRATEGIE

Sinds 01/11/2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor financiële steun bij de opstart of omschakeling naar een duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf. Deze initiatieven kunnen variëren van traditionele landbouwactiviteiten tot verbredingsactiviteiten, zoals hoeveverwerking, korte keten verkoop, hoevetoerisme en zelfs niet-landbouwgerelateerde activiteiten. Het hoofddoel is het introduceren van nieuwe producten of diensten vanaf het landbouwbedrijf, met als doel de economische levensvatbaarheid te versterken, evenals het bevorderen van maatschappelijke en ecologische doelen.

Voorwaarden

Om deze steun te kunnen ontvangen moet je als ‘actieve landbouwer’ geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij en is er een standaardverdiencapaciteit vereist van min. €7.500. Daarnaast moet je uit de duurzame ondernemingsstrategie een jaarlijkse omzet halen van min. €20.000 euro om €20.000 steun te ontvangen. Vanaf een jaarlijkse omzet van €40.000, kan je een verhoogde steun ontvangen van €40.000. Aangezien het een forfaitaire steun is, kan deze ook gecombineerd worden met een subsidie voor het opmaken van een bedrijfsplan (AKIS - kennisportefeuille binnen GLB) en investeringssteun voor de investeringen die noodzakelijk zijn om het bedrijfsplan te realiseren.

Praktisch

Er is één aanvraagperiode per jaar, momenteel is deze opengesteld van 1 november 2023 tot 31 januari 2024 om een aanvraag in te dienen. De aanvraag omvat een bedrijfsplan dat moet opgemaakt worden aan de hand van een sjabloon waarbij de duurzame ondernemingsstrategie van het landbouwbedrijf uitgelegd wordt op verschillende aspecten en er een financieel plan wordt opgesteld. Dit bedrijfsplan wordt na het afsluiten van de aanvraagperiode voorgelegd aan een jury die het op verschillende onderdelen zal scoren: 

1. Inhoudelijke en economische kwaliteit van het omschakelings- of opstartplan

2. Economische haalbaarheid van de nieuwe activiteiten

3. Het vernieuwend karakter van de nieuwe activiteiten op Vlaams niveau

4. Ecologisch, economische en sociale duurzaamheid van de nieuwe activiteiten 

Er moet op alle vier de onderdelen een ‘voldoende’ worden gescoord. Indien er één onderdeel een ‘onvoldoende’ scoort, kom je niet in aanmerking voor deze steun. Er worden maximum 50 bedrijven per jaar geselecteerd voor deze steunaanvraag.

  Enkele voorbeelden van duurzame ondernemingsstrategie zijn:
  • Overschakeling (gedeeltelijk) van een bestaand varkensbedrijf naar een nieuw varkensras dat per kg aan een hogere prijs kan verkocht worden (via webshop, pakketten, etc.).

  • Start van een nieuw landbouwbedrijf met een voor Vlaanderen zeldzame landbouwproductie bv. verticale landbouw of insectenteelt.

  • Omschakeling of uitbreiding van een bedrijf naar een meer natuurinclusieve landbouw door agrarisch natuurbeheer (bv. duurzaam graslandbeheer).

  • CSA-bedrijven, pluktuinen, hoevetoerisme en zorgboerderijen voldoen aan de minimumgrens voor het criterium vernieuwend op Vlaams niveau.

  • Omschakelen naar biologische landbouw, duurzaam graslandbeheer of hoeveverkoop alleen voldoen niet aan de subsidievoorwaarde, maar wegen wel positief door in het totaalplaatje van duurzame ondernemingsstrategie

  • Inzetten op meerwaarderassen in veehouderij wordt ook positief gezien als de jury overtuigd wordt dat bij een gelijke verdiencapaciteit in de gangbare veehouderij, de negatieve milieu/klimaatimpact lager ligt.

  Uitvoering en betaling van de steun

  Wanneer je geselecteerd bent, moet je ten laatste één jaar na de aanvraag een bewijs van uitvoering indienen om aan te tonen dat je weldegelijk al bent gestart met de activiteiten. Anderhalf tot drie jaar na de aanvraag kan je de betalingsaanvraag indienen. Opgelet, er moet al een projectboekhouding van minstens 12 maanden beschikbaar zijn om de omzet aan te tonen van de duurzame ondernemingstak op het landbouwbedrijf. Daarna zal er nog een bezoek ter plaatse plaatsvinden om te controleren of er aan alle voorwaarden zeker voldaan is. Daarna wordt de steun uitbetaald in één schijf. 


  Heb je bepaalde plannen op je bedrijf of wil je een bepaald initiatief opstarten en vraag je je af of dit in aanmerking zou komen voor deze nieuwe VLIF-steun? Of wens je ondersteuning bij de opmaak van het aanvraagdossier? Aarzel dan niet om een DLV-adviseur te contacteren!


  DEEL DIT BERICHT:

  Recente projecten