Nieuw ontwerpdecreet inzake zorgwonen

Denk je eraan om je hoeve of woning op het platteland deels om te bouwen naar een zorgwoning? De Vlaamse Regering engageert zich om de regelgeving inzake de melding van een zorgwoning te versoepelen. Op dit moment kan een zorgwoning via melding enkel en alleen als de zorgwoning inpandig is bij de woning zelf. De voorwaarden van wie in aanmerking komt voor dergelijke zorgwoning blijven dezelfde.

Naast de reeds bestaande inpandige mogelijkheid voor het creëren van een ondergeschikte wooneenheid voor zorgwonen voorziet het nieuwe ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering nu ook de mogelijkheid om enkel via een melding bij het College van Burgemeester en Schepenen een ondergeschikte wooneenheid te creëren voor zorgwonen in:

  • Een bestaand vergund vrijstaand bijgebouw

  • Een tijdelijke verplaatsbare constructie

Enkele voorwaarden bij beide mogelijke ondergeschikte wooneenheden zijn:

  • de beperking van de oppervlakte tot 50m² van deze ondergeschikte wooneenheid;

  • er kan geen extra verharding worden aangelegd;

  • de noodzakelijke nutsvoorzieningen en hemelwater sluiten aan op de bestaande leidingen van het hoofdgebouw;

  • ...

Na het beëindigen van de zorgsituatie moet dit ook steeds gemeld worden en zijn er bepaalde regels. Zo moet binnen de drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie in een tijdelijke verplaatsbare constructie deze constructie zijn weggenomen.

In de praktijk zien we dat heel wat wooneenheden op het platteland omgebouwd worden. Bij DLV volgen we alle mogelijkheden op de voet en kunnen we je bij deze wetgeving adviseren. Gezien onze jarenlange expertise in wonen en ondernemen op het platteland kom je niet voor verrassingen te staan.

Wens je een volledig toetsing aan de wetgeving en voorwaarden van dit aangepaste decreet? Contacteer een DLV-adviseur!DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten