Nieuw labelpremie en uitbreiding renteloze energielening vanaf 2021

Kocht je onlangs een oud huis, hoeve of boerderij die de nodige renovatie kan gebruiken? Informeer je voor de start van je bouwwerken dan even over de mogelijkheden met benoveren!

BENOVEREN (beter renoveren) wordt gestimuleerd door de overheid. Zo worden kopers van bestaande woningen aangemoedigd om energiezuinig te renoveren met oog op het realiseren van de doelstelling van het renovatiepact 2050, zodoende dat alle bestaande woningen en appartementen in Vlaanderen tegen 2050 energie-efficiënt zijn. Energie-efficiënt houdt in dat iedere woning een label A of een energieprestatie van ongeveer 100 kwh/m²/jaar heeft.

Om deze doelstelling te realiseren, nam de Vlaamse regering op vrijdag 10 juli 2020 twee beslissingen. Ten eerste werd beslist om een ‘labelpremie’ in te voeren. Je hebt recht op deze premie indien je in 2021 renoveert en je het energielabel van je woning met label F of E aanzienlijk weet te verbeteren tot een woning met label C, B of A. Het verbeterde energielabel moet aangetoond worden aan de hand van een nieuw EPC. 

Daarnaast besliste de Vlaamse regering om de renteloze energielening (0% intrest) uit te breiden van maximum 15.000 euro naar maximum 60.000 euro en dit zonder inkomensgrens.  Vanaf 2021 kan dus iedereen na eigendomsoverdracht van een woning of appartement beroep doen op deze renteloze lening en niet enkel de prioritaire doelgroepen. Aan deze renteloze energielening is wel een resultaatverplichting gekoppeld, zo moet de woning binnen de vijf jaar na aankoop grondig gerenoveerd en dus energiezuinig gemaakt zijn. 

Deze labelpremie en renteloze energielening komen bovenop de bestaande premies voor energiezuinige renovaties zoals de individuele energiepremies, de totaalrenovatiebonus, de verminderde registratierechten of energieleningen. 


DLV heeft naast een ervaren bouwteam ook een gespecialiseerd energieteam dat kan helpen met de uitwerking van jouw project. 


Contacteer een DLV-adviseur voor meer info


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten