NER-verplichting voor paardenhouders

In het bezit zijn van NER’s ofwel nutriëntenemissierechten is voor veel paardenhouders verplicht . Toch zien we in de praktijk dat velen hiertegen zondigen. Nochtans is de aankoop van NER’s een eenmalige en relatief kleine kost. Hieronder beschrijven we summier wat NER’s zijn en wanneer deze van toepassing zijn.

NER’s of nutriëntenemissierechten zijn de opvolgers van de vroegere nutriëntenhaltes. Ze bepalen in principe op hoeveel mestproductie door (landbouw)dieren je recht hebt. Ze zijn in het leven geroepen om de bestaande veestapel te beperken/verkleinen. Er kunnen namelijk geen nieuwe NER’s worden aangekocht. NER’s kan je alleen maar bekomen door deze over te kopen van een andere landbouwer.

Je moet over de benodigde NER’s beschikken indien je, middels de mestproductie van je paarden en eventueel andere aanwezige dieren, meer dan 300kg fosfaat produceert. Voor elke diersoort is de productie van fosfaat op jaarbasis vastgelegd. Voor volwassen rijpaarden (200-600 kg) bedraagt deze 21 kg P2O5 per jaar per dier. Indien je dus meer dan 14 paarden stalt dien je over de benodigde NER’s te beschikken. Voor veulens en pony onder de 200 kg rekent men met een fosfaat productie van 12kg, paarden boven de 600kg produceren 30 kg P2O5.

Per dier moet je over een bepaald aantal NER’s beschikken. Voor paarden is dit afhankelijk van hun gewichtsklasse. Voor veulens/pony’s onder de 200kg dien je over 47 NER’s te beschikken, voor rijpaarden tussen de 200-600kg zijn dit er 71 en voor boerenpaarden boven de 600 kg gaat dit over 95 NER’s. Vanaf dat  je meer dan  14 paarden stalt moet je ook voor de eerste 14 paarden NER’s voorzien. Stel, je hebt dus 20 paarden waarvan 5 veulens, dan dien je over 1300 NER’s te beschikken (15x71+5x47).

Indien je mest laat verwerken, bijvoorbeeld wanneer dit naar de championteelt gaat, is er wel een mogelijkheid om “nieuwe” en gratis NER’s te bekomen. Dit zijn de zogenoemde NER-MVW’s, NER mits mestverwerking. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan gekoppeld. Belangrijk hierbij is dat je reeds mest aan het verwerken moet zijn voordat je deze soort NER’s kan aanvragen bij de mestbank. Daarnaast moet je 125% van de aangevraagde uitbreiding verwerken. Dat betekent dat je sowieso 25% van de benodigde NER’s via de reguliere weg dient aan te kopen.


Je DLV-adviseur helpt je hier graag mee verder. DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten