Nakende deadlines voor enkele premie-aanvragen

Het nieuwe GLB schiet op 1 januari 2023 uit de startblokken. Dit najaar kan je alleszins als zoogkoeien- of vleeskalverenhouder nog een deelnameverklaring 2022 aanvragen.

Nieuwe agromilieuverbintenissen worden niet meer afgesloten. Heb je zo’n aflopende verbintenis in 2021, dan kan je deze nog met 1 jaar verlengen. Een verbintenis met startjaar 2020 kan nog uitgebreid worden.


Het actuele Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) liep vorig jaar af. Het nieuwe GLB zal echter pas op 1 januari 2023 starten. Er zijn voor 2022 specifieke overgangsmaatregelen voor aflopende agromilieumaatregelen. Om die reden kunnen er dit najaar geen nieuwe vijfjarige agromilieuverbintenissen aangegaan worden. Landbouwers met een lopende verbintenis hoeven zich geen zorgen te maken: deze lopen gewoon verder. Landbouwers met een aflopende verbintenis in 2021 van een agromilieumaatregel (teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas/vezelhennep met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen) krijgen wel nog de mogelijkheid om de verbintenis met 1 jaar te verlengen.  Daarnaast zullen uitbreidingen met een verhoging tot maximum 120% van de verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal met startjaar 2020 ook nog kunnen dit najaar. Hier blijft de einddatum van de lopende verbintenis behouden.  Al deze aanvragen dienen uiterlijk op dinsdag 30 november aangevraagd te worden op het e-loket.  Hier vind je voor elke maatregel de informatiefiche met alle voorwaarden.

Heb je een zoogkoeienquotum van 20 of meer premierechten, dan dien je voor de uitbetaling van de premie voor productiejaar 2022 een deelnameverklaring aan te vragen via het e-loket ten laatste op 15 december.  Tot en met 30 november kunnen premierechten voor zoogkoeien overgedragen worden tussen landbouwers, en kunnen sommige landbouwers een aanvraag uit de reserve indienen. Alle voorwaarden vind je hier terug. 

Produceer je vleeskalveren, vraag dan je premie voor 2022 aan via een deelnameverklaring uiterlijk op 15 december via het e-loket. Alle info hierover vind je hier. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten