Minister Zuhal Demir over Vergunningsproblemen in de paardensport

De paardensport zit met de handen in het haar. In de sector rijzen er tal van problemen met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. 

Minister Demir legt uit wat hier aan gedaan kan worden in een antwoord op een parlementaire vraag van 28 januari 2020. Volgens Zuhal Demir moet er een onderscheid gemaakt worden in de ruimtelijke planning tussen professionele paardenfokkerijen en recreatieve maneges. De eerste horen thuis in agrarisch gebied, de andere in principe niet. Zij stelt onder meer: 


“Indien we het hebben over een professionele paardenfokkerij waar jumping- of renpaarden worden gekweekt, is het vaak zo dat er enige vorm van parcours bij hoort waar men die paarden kan trainen. Deze activiteit hoort bij de para-agrarische activiteit of bij een ondergeschikte nevenfunctie als recreatief medegebruik.

Als men wedstrijden wil organiseren bij puur recreatieve inrichtingen, hier wordt enkel aan sport en recreatie gedaan, moet het terrein worden ingekleurd als recreatiezone. Want dit wordt niet gezien als een agrarische functie.

Daarnaast hebben veel paardenhouders een mix van activiteiten, we zitten telkens op het snijvlak tussen het agrarische aspect, de ruimtelijke ordening en het recreatief aspect.
Het is blijkbaar moeilijk om een plaats in het landschap op te eisen. Het terrein moet de facto in de juiste zone worden ingekleurd. En hier gaat het meestal fout, gezien hiervoor steeds minder vergunningen worden verleend en er bijgevolg geen wedstrijden kunnen worden gehouden. Dit alles is heel ontmoedigend en teleurstellend. 

Anderzijds moet worden aangegeven dat tijdelijke activiteiten onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van vergunning. Het is mogelijk om bepaalde activiteiten en handelingen uit te voeren zonder vergunning gedurende maximum dertig dagen, en dat viermaal per jaar. 
Daarnaast is er ook geen vergunning vereist voor tijdelijke reliëfwijzigingen in het kader van de organisatie van sportmanifestaties en dat maximum driemaal per jaar.”


Zuhal Demir liet uitschijnen dat er dit jaar een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen komt. Hierin zal worden nagegaan op welke manier de vaak verouderde voorschriften van de gewestplannen kunnen worden aangepast om een nieuwe ruimtelijke visie op het terrein te realiseren. Er zal dus vooral aandacht worden besteed aan een multifunctionele invulling van het openruimtegebied.

DLV volgt dit op de voet om jou op de hoogte te houden! 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten