MESTVERWERKINGSCERTIFICATEN

Heb jij een mestverwerkingsplicht? Zorg dan dat tegen ten laatste 30 september 2023 de mestverwerkingscertificaten (MVC’s) naar de certificatenrekening overgedragen zijn. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen immers leiden tot een boete en/of een (gedeeltelijke) annulering van je nutriëntenemissierechten. Sinds 2022 is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen uitbreiding NER na bewezen mestverwerking aan te vragen. Het is dan ook van cruciaal belang dat er naast een voldoende hoeveelheid mest te hebben verwerkt, er eveneens voldoende MVC’s op je rekening staan uiterlijk op 30 september 2023. Een actueel overzicht van je MVC’s op de certificatenrekening kan je vinden op het Mestbankloket. 


Heb je een basisverwerkingsplicht van 2021? Dan ontving je in juni van dit jaar een melding van de Mestbank met de te verwerken hoeveelheid mest. 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening van 2021 voor de basisverwerkingsplicht van 2021 tegen ten laatste 30 september 2023.

De MVC’s waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor invulling van de basisverwerkingsplicht voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep. 


Heb je nutriëntenemissierechten (NER’s) verworven door een overname mits mestverwerking (25% NER-plicht)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2021 voor je NER-plicht van 2021 tegen 30 september 2023.


Heb je nutriëntenemissierechten (NER’s) verworven via uitbreiding NER na bewezen mestverwerking (NER-MVW)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2022 voor je NER-MVW én jouw basisverwerkingsplicht van 2022 tegen 30 september 2023.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten