Mestbankaspecten in de verzamelaanvraag

Voor een aantal onderdelen van de verzamelaanvraag die belangrijk zijn voor de bemestingsnormen geldt als uiterste wijzigingsdatum 30 juni. Controleer dus jouw verzamelaanvraag voor deze mestbankaspecten!

Voor percelen die gelegen zijn in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rode gebieden) dient de gebruiker op 31 mei eveneens de desbetreffende percelen voor de mestrechten (gebruiker op 1 januari) aan te geven. Indien op deze 2 data een verschillende gebruiker gekend is na 30 juni zullen er geen mestrechten  toegekend worden.

Ook voor de voorteelt en de hoofdteelt houdt de mestbank rekening met de aangifte zoals deze gekend is op 30 juni.

Wijziging van de hoofdteelt na 30 juni op een perceel waar derogatie werd aangevraagd, zal door de mestbank niet weerhouden worden.

Tot slot dient de gespecialiseerde productiemethode correct aangegeven te zijn. Een belangrijk voorbeeld is de code “MAA” wat staat voor “hoofdteelt gras wordt uitsluitend gemaaid en geoogst”. Indien deze code van toepassing is, moet dit in de verzamelaanvraag aangeduid zijn tegen 30 juni om te kunnen genieten van de beduidend hogere bemestingsnorm voor werkzame stikstof.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten