Melkveehouderij? Laat je koolstofvoetafdruk berekenen!

Klimaat en duurzaamheid zijn vandaag de dag cruciale thema’s in onze maatschappij en dus ook in de landbouw. Landbouwbedrijven doen veelal aan duurzame bedrijfsvoering. De kans om dit objectief te kunnen aantonen is het berekenen van een koolstofvoetafdruk van je bedrijfsvoering. 

Sinds kort is dit extra interessant voor melkveehouders die melk verkopen aan een zuivelverwerker. Omdat veel zuivelverwerkers nu financiële stimulansen bieden aan melkveehouders die hun koolstofvoetafdruk doorgeven. Dit betekent dat landbouwers die hun koolstofvoetafdruk laten berekenen, de mogelijkheid hebben om een premie bovenop hun standaardmelkprijs te ontvangen.

Wanneer je de koolstofvoetafdruk van je bedrijf moet doorgeven, verschilt van zuivelverwerker tot zuivelverwerker. Indien je zelf nog geen informatie hebt ontvangen, kan je steeds even informeren bij jouw zuivelverwerker. 

Wil je jouw koolstofvoetafdruk laten berekenen? Neem dan zeker zo snel mogelijk contact op met onze DLV-adviseurs én erkende klimaatconsulenten bij KLIMREK. We helpen je graag bij elke stap, van de initiële berekening tot het implementeren van klimaatvriendelijke maatregelen op jouw boerderij.

Wat is een koolstofvoetafdruk?

De productie van melk heeft een impact op het klimaat. Hoe groot deze impact is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals voederaankoop, rantsoenen, beweiding, mestopslag, … Dit is voor elk landbouwbedrijf anders. In de klimaatscan berekenen we de totale uitstoot van de broeikasgassen die uitgestoten worden tijdens het proces om deze melk te produceren op jouw landbouwbedrijf. Bij een melkveebedrijf zijn de drie broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze drie broeikasgassen worden uitgedrukt in kg CO2-equivalenten. Als we deze optellen bekomen we de koolstofvoetafdruk.

Door de lancering van nieuwe Europese wetgeving maken verschillende bedrijven, waaronder zuivelverwerkers, nu vrijwillig of verplicht een duurzaamheidsrapport op. In dit duurzaamheidsrapport moeten ze o.a. de koolstofvoetafdruk weergeven van hun bedrijf. Deze bestaat ook uit de voetafdruk van hun aankopen, voor de zuivelsector is dit onder meer de voetafdruk van de aangekochte melk. Het is de bedoeling dat deze duurzaamheidsrapportering de bedrijven, de zuivelverwerkers, helpt om de impact van hun activiteiten op het klimaat te analyseren en hen in staat stelt deze impact op termijn te verminderen.

Wat is het Klimrek-project?

Klimrek werd als VLAIO-landbouwproject opgestart in september 2019, met als doel om vooreerst de koolstofvoetafdruk van de landbouwbedrijven te kunnen achterhalen en om vervolgens landbouwers te begeleiden naar een meer klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Via een klimaatscan kan je zien waar de klimaatimpact van jouw bedrijf ligt. Daarnaast kan je ook een klimaattraject laten opstellen. Zo kan je zien welke maatregelen het meest effectief bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasemissies van jouw landbouwbedrijf en welke maatregelen je bedrijf het best beschermen tegen het toekomstige klimaat. Jouw klimaatconsulent zal binnen het klimaattraject ook een kosten-batenanalyse maken van de voorgestelde maatregelen, zodat je geïnformeerd kan beslissen welke klimaatmaatregelen passen op je bedrijf.

De Klimrek klimaatscan, het Klimrek klimaattraject en de Klimrek melkvee FAST-scan gebeuren steeds onder begeleiding van een erkende klimaatconsulent. Deze consulenten volgden een uitgebreide opleiding, slaagden voor het Klimrek examen en zullen bijkomende opleidingen volgen wanneer er aanpassingen aan het traject gebeuren. Ook bij DLV zijn er verschillende klimaatconsulenten waarbij je terecht kan, afhankelijk van jouw bedrijf. De namen van onze klimaatconsulenten vind je in ons vorige artikel.


Ben je geen melkveehouder, maar heb je een varkenshouderij? Ook voor jou kunnen we jouw koolstofvoetafdruk berekenen. Voor akkerbouwers zal dit binnenkort pas mogelijk zijn.


Contacteer ons voor meer info.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten