Meldingen nitraatmeldpunt uiterlijk tegen 30 september

Jaarlijks worden er door de VLM verschillende percelen aangeduid ter controle van het nitraatresidu. Op 19 september 2019 heeft de mestbank de landbouwers persoonlijk geïnformeerd indien er percelen bemonsterd moeten worden in het kader van de nitraatresidumetingen. 

Een deel van deze stalen zijn controlestalen die de mestbank op eigen kosten laat uitvoeren, het andere deel van de stalen is op kosten van de landbouwer uit te voeren. Vanaf dit jaar dien je staalnames die op eigen kosten zijn, te melden via de staalname-applicatie SNapp op het Mestbankloket. 

De stalen moeten genomen worden in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2019. Ook tegenstalen die je wenst te laten uitvoeren, moeten in deze periode genomen worden. Vanaf 2019 moeten deze staalnames gemeld worden via de Snapp applicatie op het mestbankloket. Het is aan te raden om je aanvraag voor 1 oktober in te dienen zodat de staalnemer nog tijdig de opdracht kan aanvaarden.

Indien er vastgesteelde teeltschade of oogstmislukkingen zijn op het door jou aangeduide perceel of je wenst aanwezig te zijn bij de staalname of je wil melden dat er band- of rijbemesting is toegepast, dan dient dat gemeld te worden via het nitraatmeldpunt uiterlijk tegen 30 september 2019. Na deze datum worden de meldingen niet meer aanvaard en aanschouwd als onregelmatigheden door de mestbank.


Neem dus tijdig contact op met je adviseur! 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten