Meergezinswoning in oude hoeve straks eenvoudiger?

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege start een proefproject om leegstaande hoeves om te vormen naar meergezinswoningen. Heb jij een oude hoeve op het oog en wil je weten wat mogelijk is? 

In heel Vlaanderen, maar zeker in bepaalde regio’s, zijn prachtige (vierkants)hoeves het bewijs van een rijk boerenverleden. Stille getuigen…want vaak staan ze te verkommeren omdat ze onbetaalbaar – en minder praktisch – geworden zijn voor een volgende generatie landbouwers.

De wetgeving laat op het platteland echter moeilijk toe dat verwaarloosde hoeves voor andere activiteiten gebruikt worden. Het herbestemmen van deze gebouwen voor niet-agrarische doeleinden - bijvoorbeeld meerdere woonentiteiten - vraagt veel tijd en een hoop administratie. Het agrarisch gebied is immers bedoeld voor beroepslandbouw en dus mag er per hoeve in principe maar één gezin wonen. 

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil de regelgeving hierrond  vereenvoudigen. In het Meetjes- en het Pajottenland start ze een proefproject om leegstaande hoeves om te vormen naar meergezinswoningen.

Heb jij een oude hoeve op het oog en wil je weten wat mogelijk is? Wij hebben de nodige ervaring en expertise om je droom te realiseren. We staan je bij in het volledige proces van ontwerp en administratieve opvolging tot het verkrijgen van de nodige toelatingen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten