Mag ik mijn weide ophogen?

Weides kunnen plaatselijke laagtes vertonen. Wanneer er zich een plaatselijke verzakking voordoet op je weide, kan je dit dan zomaar ophogen of is hier altijd een omgevingsververgunning voor nodig? 

Als de weide gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied, erosiegevoelig gebied of mogelijke of effectief overstromingsgevoelig gebied kan dit nooit zonder vergunning. De functie van het terrein mag hierbij ook niet wijzigen. Zonder vergunning mag het volume van de totale reliëfwijziging niet meer bedragen dan 30 kubieke meter per goed. Let op, met een goed wordt bedoeld de volledige grond waarop de ophoging betrekking heeft. Dit kan gaan om slechts één kadastraal perceel maar ook om meerdere kadastrale percelen samen. 

De hoogte van de ophoging is bovendien beperkt tot maximaal een halve meter op elk punt. De reliëfwijziging mag ook niet inhouden dat een gracht of een waterloop geheel of gedeeltelijk gedempt wordt. 

Kan je niet voldoen aan bovenstaande, maar wil je toch je terrein ophogen, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Hou er zeker rekening mee dat er per gemeente strengere voorwaarden kunnen zijn. Deze staan vermeld in de stedenbouwkundige voorschriften, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingen of andere regelgeving die op het perceel van toepassing kan zijn.

Heb je vragen of wens je begeleiding bij het aanvragen en motiveren van jouw vergunning? Contacteer een DLV-adviseur.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten