Maatregelen voor land- en tuinbouw door coronacrisis

De Vlaamse Regering neemt op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits verschillende maatregelen voor de agrovoedingssector. De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden, maar er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt minister Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen. Vlaanderen vraagt de Europese Unie, die de meeste sleutels voor land- en tuinbouw in handen heeft dringend bijkomende maatregelen uit te werken.

Invullen vacatures 

Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Echter is het wel belangrijk dat de landbouwsector de komende dagen, weken en maanden op voldoende personeel kan rekenen. Er werken veel seizoenarbeiders in de Vlaamse landbouwsector maar door ziekte en beperkende maatregelen in het grensverkeer verwacht de sector nu een personeelstekort. Daarom vraagt Vlaams minister Hilde Crevits aan VDAB om vacatures uit deze sectoren maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. Werkzoekenden in kritieke sectoren worden prioritair gecontacteerd om zich kandidaat te stellen voor de vele openstaande vacatures. 

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle staat een verlenging van het maximumaantal toegelaten dagen seizoensarbeid toe. De piste wordt ook onderzocht om tijdelijke werkloosheid in een sector te combineren met een tijdelijke tewerkstelling in een andere sector.

              Specifiek maatregelenpakket voor land- en tuinbouw

              Ook land- en tuinbouwbedrijven lopen momenteel schade op door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kunnen bepaalde producten niet tijdig geoogst worden, is er minder export, worden boerenmarkten opgeschort, is er minder hoevetoerisme en plattelandsklassen, moeten tuincentra sluiten, enz… De Vlaamse Regering geeft dan ook principieel haar akkoord aan een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. 
              Het gaat onder meer om volgende maatregelen: 

              1. Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese crisismaatregelen dienen daarbij geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.

              2. Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

              Minister Crevits zal samen met de sector zo snel mogelijk de financiële impact van de COVID-19-crisis binnen landbouw en visserij in kaart te brengen en het maatregelenpakket concreet verder uitwerken.

              Huidige maatregelen

              Ondertussen kunnen ook land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten een beroep doen op de hinderpremie van 4.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn. Hoevewinkels die voedingsproducten zoals zuivel, vlees of groenten verkopen mogen openblijven want dit zijn essentiële diensten. 

              De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. Daarnaast zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19. (Lees hier meer over de VLIF-maatregelen)

              Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen. (Lees hier meer over de extra wijzigingen omtrent de verzamelaanvraag)

              Bron: Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw Hilde Crevits
               
              DEEL DIT BERICHT:

              Recente projecten