Limburg: Platteland Plus

Achtergrond

Ook in Limburg staat momenteel een call open voor projecten voor plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Platteland Plus zet in op acties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de plattelandseconomie. Hierbij is het belangrijk te noteren dat Platteland Plus-projecten niet verbonden zijn aan het Europese kader van PDPO en dat de link met de landbouw- en plattelandsgemeenschap niet geëxpliciteerd dient te worden.

Platteland Plus - projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie.


Welke projecten komen in aanmerking?

Platteland Plus ondersteunt projecten m.b.t.:

  • Toerisme, recreatie en streekproducten

  • Ondernemerschap op het platteland

  • Detailhandel en diensten op het platteland

Duurzaamheid neemt een belangrijke plaats in in de beoordelingscriteria, en het project moet bijdragen aan de horizontale doelstellingen van Europa: werkgelegenheid, klimaat en armoede. 


Deadline

Projectideeën moeten afgetoetst worden bij het Plattelandsloket, en de projecten zelf moeten ingediend worden voor 15 juli 2020 (12u00). 


Meer info vind je hier.


De DLV-adviseurs bieden je ondersteuning bij het dossier voor jouw aanvraag. Contacteer ons.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten