Landbouwers kunnen rekenen op droogtemaatregelen

Door de weersomstandigheden van de afgelopen zomers, kampen heel wat landbouwers met een tekort aan ruwvoeder. Om de landbouwers de nodige ondersteuning te bieden, neemt de Europese Commissie een reeks maatregelen.


Verhoogde voorschotbetalingen

Zowel op de basisbetaling als op de premie voor jonge landbouwers zal een voorschot van 70% i.p.v. 50% uitbetaald worden tegen eind oktober 2019. De uitbetaling van een voorschot van 70% op de vergroeningspremie voor de landbouwers die vrijgesteld zijn van vergroening (gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland) en de zoogkoeienpremie is gepland tegen eind november 2019.  Ook de decemberbetalingen worden verhoogd van 90 naar 95%.


Versoepelen vergroeningsmaatregelen

In het kader van de vergroening is het dit jaar toegelaten dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen of het areaal EAG.

De Europese lidstaten krijgen van de Europese Commissie daarnaast de mogelijkheid om enkele voorwaarden rond het ecologisch aandachtsgebied te versoepelen om zo extra ruwvoeder te winnen. Ook de Vlaamse overheid zal hiervoor een verzoek indienen.

In afwachting van de goedkeuring door de Europese Commissie vraagt het departement Landbouw en Visserij aan de landbouwers die een beroep wensen te doen op één of meer van de hierna vermelde versoepelingsmaatregelen om dit te melden bij de beherende buitendienst.

Voorstellen tot versoepeling van vergroeningsmaatregelen voor extra ruwvoeder:

1. EAG groenbedekker behouden als hoofdteelt 2020

De groenbedekker mag blijven staan als hoofdteelt van het volgend jaar voor voederdoeleinden en hoeft dus niet eerst ondergewerkt of vernietigd te worden.

2. EAG groenbedekker als voedergewas mag zuivere teelt zijn in 2019

Indien de groenbedekker voor EAG bestemd is voor begrazing of ruwvoederproductie, mag deze ingezaaid worden als zuivere teelt. Deze afwijking is enkel van toepassing op groenbedekkers die in aanmerking komen voor ruwvoederwinning of begrazing. Het gaat o.a. over Engels en Italiaans raaigras, snijrogge, luzerne, enz.

3. EAG groenbedekker mag geoogst worden

De groenbedekker mag tijdens de verplichte aanhoudingsperiode uitzonderlijk geoogst, gemaaid of begraasd worden om te gebruiken als veevoeder. Dat kan echter alleen op voorwaarde dat er nog voldoende gewas overblijft zodat hergroei van de groenbedekker mogelijk is en hij zijn functies kan blijven vervullen.


Bron: Departement Landbouw en Visserij

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten