Lancering demonstratieprojecten

Op maandag 22 maart lanceerde de Vlaamse overheid een nieuwe oproep in het kader van duurzame landbouw. Centra en verenigingen die rond dit thema werken, kunnen demonstratieprojecten indienen die bijdragen aan het natuur- en landschapsbeheer of het klimaat. Met dit project wel men land- en tuinbouwers bewust maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken.

Welke projecten komen aan bod?

De ingediende demonstratieprojecten moeten bijdragen aan minstens één van volgende doelstellingen:

  • de bevordering van de biodiversiteit;

  • habitatbescherming;

  • erosievermindering;

  • de verbetering van het waterbeheer en/of de waterkwaliteit;

  • landschappelijke ontwikkeling;

  • de landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.

Voor de uitvoering van de projecten is de samenwerking tussen complementaire partners noodzakelijk. Centra die kennis hebben van de gangbare landbouwpraktijken en die vertrouwd zijn met kennisoverdracht naar de landbouwers werken samen met partners die een gedegen terreinkennis hebben op het vlak van waterbeleid, natuurwaarde, landschap, biodiversiteit,...

De subsidie

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 800.000 euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project en kan 100% vergoed worden. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal 1,5 jaar. De projecten moeten lopen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Let op: Kijk tijdig na of jouw onderneming geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, moet je jouw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren.


Meer info vind je hier.  

Vragen? Contacteer een DLV-adviseur voor meer info.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten