Kurkdroog: nu al oppompverbod

Omwille van de uiterst droge seizoensstart is het waterpeil in heel wat waterlopen nu al kritisch laag. Daarom werden er reeds captatieverboden uitgevaardigd over heel Vlaanderen. Het betreft de gebieden rond ecologisch kwetsbare waterlopen. Hier mag uit de waterlopen geen water meer opgepompt worden om bv. akkers en weilanden te beregenen. 

Wel kan er nog een beperkte hoeveelheid water uit deze waterlopen opgepompt worden als drinkwater voor het eigen vee dat buiten loopt, en als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Hier vind je de kaarten met de gebieden waar een captatieverbod geldt:


    Uit grondwaterwinningen kan er nog wel water opgepompt worden. Hiervoor zijn er tot nader order geen beperkingen vastgelegd.

    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten