Kunstmestregister: registraties 2021 en nieuwigheden in 2022

Sinds januari 2021 moeten landbouwers een digitaal kunstmestregister bijhouden. Die registraties worden nu overgenomen in de mestbankaangifte van 2021. Sinds begin januari kan je zien hoeveel kunstmest er op je percelen is gebruikt. 

De gegevens heeft de Mestbank automatisch overgenomen uit jouw digitale kunstmestregister (gebruiksregister) en eventueel ook uit het gebruiksregister van een andere landbouwer als die op jouw gronden heeft bemest. Alleen het gebruik op de percelen die je in gebruik had op 1 januari 2021 wordt overgenomen in de mestbankaangifte.

  Binnen welke termijn moet je in 2022 de kunstmestregisters invullen? 

  Als je geen vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen hebt, geldt in 2022 de onderstaande regeling:

  • Je verhandelingen moeten ten laatste de 15de dag na de feiten geregistreerd zijn op het Mestbankloket.

  • Je moet je gebruik ten laatste de 7de dag na de feiten registreren op het Mestbankloket.

  • Onder bepaalde voorwaarden heb je tijd tot de 30ste dag na de feiten om jouw verhandelingen en gebruik van kunstmest te registreren op het Mestbankloket. Je moet dan tegelijk aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  1. Je noteert binnen de 7 dagen de feiten in een papieren register of in een eigen digitaal systeem. 

  2. Jouw bedrijf teelt de volgende teelten niet op volle grond: sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of groep II of aardbeien. 

  3. Je hebt op geen enkel moment in het jaar meer dan 5 ha in gebruik.

  Wanneer je bedrijf beschikt over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen, heb je tijd tot het einde van de maand die volgt op de maand van de feiten om je verhandeling of gebruik te registreren. Bovendien mag je dan de hoeveelheid kunstmest die je hebt gebruikt, optellen per meststof, per perceel en per maand (in plaats van per dag). Jouw verhandelingen moet je wel per verhandeling registreren. Elke landbouwer kan die vrijstelling aanvragen.

  Wat met specifieke producten, zoals organische en organo-minerale meststoffen en biostimulantia?

  In 2022 gelden voor een aantal specifieke meststoffen dezelfde afspraken als in 2021. Dat betekent dat volgende producten niet hoeven geregistreerd te worden in het kunstmestregister:

  • Biostimulantia 

  • Organische en organo-minerale meststoffen. Het gebruik van organische en organo-minerale meststoffen, geef je aan in de jaarlijkse Mestbankaangifte.
  Bron: VLM

  DEEL DIT BERICHT:

  Recente projecten