Korte keten in de lift door corona

De coronapandemie leidt ertoe dat consumenten steeds vaker de weg vinden naar de lokale producenten, wat voor bepaalde ondernemingen zorgt voor een omzetstijging van 70%. Corona biedt dus opportuniteiten, ook en zeker voor de korte keten. Landbouwers zijn dan ook ondernemers die altijd zoeken naar manieren om verder te groeien. Dit niet alleen in areaal of aantal dieren, maar ook via ‘verbreding’. Waar bij het vergroten van het areaal of het vermeerderen van het aantal dieren de parameters en kengetallen gekend zijn om de rentabiliteit te berekenen, ligt dit anders bij het verbreden van de activiteiten. Er moet rekening gehouden worden met een correcte prijszetting, met de eventuele concurrentie en de bijkomende arbeidsuren. 

Parameters

In de eerste plaats is het belangrijk om uit te maken met welke parameters moet gewerkt worden, maar eveneens hoe zwaar deze doorwegen. Een nieuwe activiteit betekent meestal een andere manier van werken, is deze meer of minder arbeidsintensief? Welke (onverwachte) kosten moeten allemaal in rekening gebracht worden… Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de kosten verbonden aan communicatie en promotie. 

Kengetallen

Daarnaast is het niet evident om cijfers te vinden die zonder interpretatie bruikbaar zijn. Veel is immers bedrijfsafhankelijk en bovendien ontbreken vaak studies op Vlaams niveau. Zonder in te gaan op saldo- en inkomensverschillen tussen bedrijven onderling, kunnen toch bepaalde kengetallen met relatieve zekerheid aangereikt worden. Zo kunnen bepaalde vaste kosten en arbeidskosten vooraf bepaald worden en kan ook een simulatie gemaakt worden van de omzet en de variabele kosten, alsook waarmee rekening te houden is. 

Zo leidt de verkoop van de eigen gekweekte producten tot het uitschakelen van de marges van tussenschakels. Dit zal leiden tot een hogere omzet, maar er moet ook tijd gemaakt worden voor de verkoop van de eigen producten. Dit gaat niet alleen over de verkoop zelf, maar ook over het klaarmaken van de producten, inpakken, promotie enz. Wegen de gemaakte arbeidsuren en de bijkomende kosten op tegen de hogere omzet van het uitschakelen van de marges van de tussenschakels? Laat je voor de berekening van een betrouwbare simulatie bijstaan door specialisten alvorens de sprong te wagen.  

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten