Koppeling verhandelings- en verkoopregister kunstmest

Het kunstmestregister op het Mestbankloket heeft er een nieuwe functie bij. Sinds begin mei is het mogelijk om je verhandelingsregister te koppelen aan het verkoopregister van je kunstmesthandelaar. Op die manier worden de leveringen die je handelaar registreert automatisch ingevuld in jouw verhandelingsregister.

Je verhandelingsregister (ont)koppelen aan een verkoopregister

Je kan jouw verhandelingsregister koppelen aan het verkoopregister van je leverancier via het Mestbankloket (ga via de rubriek Kunstmestregister naar “Verhandelingsregister” en klik daar rechtsbovenaan op “Koppeling”). Kan je jouw handelaar niet terugvinden via de lijst op het Mestbankloket? Dan wil dat zeggen dat deze handelaar (nog) geen toestemming heeft gegeven om zijn gegevens te laten doorstromen. In dit geval kan je jouw verhandelingsregister niet koppelen aan het verkoopregister van je handelaar. Kan je wel een koppeling maken, dan is deze actief vanaf de volgende dag. Als je een koppeling ongedaan wil maken, klik je bij de handelaar in kwestie vooraan op het ‘ontkoppelicoontje’. Vanaf de volgende dag is je register niet meer gekoppeld aan die handelaar.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?

Je verhandelingsregister kan enkel automatisch ingevuld worden als:

  • Jouw handelaar de toestemming activeert;

  • Jouw handelaar de leveringen registreert via jouw landbouwer- of ondernemingsnummer;

  • Jezelf een koppeling met je handelaar hebt gelegd in het Mestbankloket.

Als landbouwer blijf je wel steeds zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct invullen van je verhandelingsregister. Het blijft dus belangrijk om je verhandelingsregister regelmatig na te kijken.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten