Koolstoflandbouw

Ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector produceert CO2. In tegenstelling tot de meeste andere sectoren kan onze sector echter als een deel van de oplossing voor de klimaatverandering beschouwd worden vermits de bodems als extra CO2-opslagplaats gebruikt kunnen worden. Wat ook technische voordelen oplevert zoals een betere waterhuishouding, vruchtbaardere grond en minder erosie. Door middel van deze koolstoflandbouw (ofwel carbon farming) helpen landbouwers Vlaanderen klimaatneutraal te worden.

Carbon footprint

De carbon footprint of koolstofvoetafdruk is de impact die je bedrijf heeft op het klimaat. Niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen speelt een rol, maar bv. ook het gebruik van koelmiddelen of het uitvoeren van activiteiten als ontbossing. Op basis van de bedrijfsvoering wordt een carbon footprint opgesteld waarbij de eigen activiteiten, maar ook de afkomst van aangekochte goederen en de levensloop van de eigen producten in rekening worden gebracht. De keuze van leveranciers, transportopties … kunnen immers een grote impact hebben op de koolstofvoetafdruk van een (eind)product.

DLV en zijn partner Exergie stellen voor heel wat bedrijven op basis van de activiteiten een carbon footprint op.

Vermijden en compenseren

In eerste instantie wordt getracht om op de bedrijven zelf maatregelen te nemen om de carbon footprint te verminderen. 

Maar daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om uitstoot te compenseren door elders opslag- of reductieprojecten te financieren. Hier kan de landbouw een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld koolstof in de bodem op te slaan via groenbedekkers of aangepast graslandbeheer, gebruik van compost enz. De landbouwer wordt dan vergoed voor deze dienst. Bij DLV willen we deze vorm van CO2-compensatie tussen bedrijven en landbouwers zoveel mogelijk lokaal organiseren. 

DLV heeft het netwerk in de sector en, samen met Exergie, de expertise in huis om dergelijke lokale samenwerking op te zetten. Onze adviseurs begeleiden de betrokken landbouwers en volgen de activiteiten op. Dat garandeert de aantoonbaarheid van de compensatie en vermijdt dubbeltelling.

Ben je landbouwer en heb je interesse om samen te werken met een bedrijf dat compensatie zoekt, neem dan contact met ons op.


Daarnaast loopt er op dit moment ook een projectoproep voor landbouwers in het uitgestrekte polderlandschap aan linkeroever Antwerpen. Onder andere het opslaan van koolstof in de bodem kan financieel vergoed worden. Lees hier meer over deze projectoproep. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten