Is mijn renovatie een ingrijpende energetische renovatie?

Heb je dit jaar renovatieplannen met je vastgoed of het vastgoed dat je wenst aan te kopen? Dan wil je vast weten of je in aanmerking komt voor financiële voordelen. De Vlaamse overheid kent immers belastingvoordelen toe bij ingrijpende energetische renovaties, kortweg IER, zodat je meer kapitaalkracht hebt om te investeren in een energiezuinige woning.

Als je aan de opgelegde voorwaarden voldoet, kan je van onderstaande belastingvoordelen genieten: 

 • Een verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie. 

 • Verlaagde registratierechten bij aankoop van de enige gezinswoning die ingrijpend wordt gerenoveerd. 

 • Een korting op de onroerende voorheffing.

   Wanneer is een renovatie een ingrijpende energetische renovatie?

   Een IER voldoet aan twee cumulatieve criteria:
   1. Minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, worden geïsoleerd.

   2. Op z’n minst de technische installatie om een specifiek binnenklimaat te realiseren wordt volledig vervangen. Denk hierbij aan de verwarming, koeling of luchtcirculatie. Bestaande zonneboilers, zonnepanelen, leidingen, radiotoren, … kan men behouden. De prestatie van deze systemen wordt beoordeeld via het E-peil. 

   Welke eisen worden nagestreefd bij een ingrijpende energetische renovatie?

   Spreek je over een ingrijpende energetische renovatie dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

   • Een maximaal E-peil;

   • Een minimumaandeel hernieuwbare energie;

   • Een plaatsing van een ventilatiesysteem.

   Door dergelijke renovaties worden deze woningen bijna zo energiezuinig als een nieuwbouwwoning. Laat je dus zeker adviseren door jouw architect of adviseur. Deze kunnen nagaan of het voor jou en je renovatieproject haalbaar is om aan de voorwaarden te voldoen.

   Opgelet! Er is pas sprake van een ingrijpende energetische renovatie wanneer een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend moet worden met de medewerking van een architect.

   Strengere minimale E-peil Eisen vanaf 2022! 

   Het maximaal E-peil is dit jaar niet verlaagd voor een ingrijpende energetische renovatie, dit is nog steeds E70. In 2022 zal dit echter verstrengen en zal het maximaal E-peil voor een ingrijpende energetische renovatie E60 zijn. Maar aangezien het gemiddelde E-peil na een renovatie nu reeds minder dan E60 is, zal het toekomstige verstrengde E-peil nog steeds een haalbare kaart blijven.

   Wens je meer info?
   Contacteer ons! 

   Lees meer.

   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten