Is je fytolicentie nog steeds in orde?

Een fytolicentie is een certificaat nodig voor het toepassen, de aankoop, het verkopen en het geven van voorlichting wat betreft professionele fytoproducten.

De fytolicentie heeft tot doel dat handelingen met gewasbeschermingsmiddelen voorbehouden zijn aan personen met de nodige kennis, zodat de risico’s van deze handelingen op mens, dier en milieu tot een minimum worden beperkt. 

Via verplichte aanvullende opleidingen blijven deze gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte van de evoluties omtrent gewasbeschermingsmiddelen, zoals door de Richtlijn 2099/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden voorgeschreven. 


Verlengen 

Om je fytolicentie te kunnen verlengen moet je deelnemen aan een aantal vormingsmomenten. DLV organiseert jaarlijks een aantal van die vormingsmomenten (meer info vind je hier). Hoeveel vormingsactiviteiten je moet volgen, hangt af van het type fytolicentie waarover je beschikt: de meeste landbouwers verwierven een P2 licentie voor de aankoop en het toedienen van professionele fytoproducten. Onderstaand schema verduidelijkt hoeveel activiteiten er moeten gevolgd worden om je licentie te kunnen verlengen. Minimum aantal te volgen activiteiten
NP 'Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik'2
P1 'Assistent professioneel gebruik'3
P2 'Professioneel gebruik'4
P3 'Distributie/Voorlichting'6
Ps 'Specifiek professioneel gebruik'2


Geldigheidsduur licentie 

Afhankelijk van wanneer je de fytolicentie hebt aangevraagd tijdens de overgangsperiode, kreeg  je met ingang van 25/11/2015 een licentie die respectievelijk 5, 6 of 7 jaar geldig is. Je kunt zelf nagaan hoe lang je fytolicentie nog geldig is, door aan te melden met je paspoort op www.fytoweb.be. Naast de geldigheidsduur van je licentie, kun je ook raadplegen hoeveel activiteiten je reeds volgde (opgelet: recent gevolgde activiteiten kunnen nog niet verwerkt zijn). Licentiehouders waarvan de fytolicentie afloopt in 2020 ontvingen voor 31 december 2019 een brief of e-mail hierover. 


(Nog) geen licentie 

Wie niet over een fytolicentie beschikt, kan geen professionele producten aankopen, toedienen of verkopen. Een fytolicentie kan aangevraagd worden op basis van een geldig diploma of getuigschrift of na het volgen van een fytocursus bij een daartoe erkend opleidingscentrum. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten