Inzaaien vanggewassen na maïs en late aardappelen éénmalig uitgesteld tot 31 oktober

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat de uiterste inzaaidatum van vanggewassen na mais en late aardappelen éénmalig uitstellen tot 31 oktober. Door de moeilijke groeiomstandigheden gedurende 2021 is het oogsten en rooien van deze gewassen later op gang gekomen en ook logistieke belemmeringen spelen bij de loonwerkers, waardoor de oogstwerkzaamheden voor een aantal landbouwbedrijven niet beëindigd zijn op 15 oktober.

“Omdat de vraag vanuit de landbouwers terecht is, verlengen we dan ook de periode om in te zaaien tot 31 oktober”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De uiterste inzaaidatum van de vanggewassen na mais en late aardappelen wordt nu vastgelegd op 31 oktober. “De inzaai moet wel gebeuren binnen de 72 uur na het oogsten. Elke dag dat later ingezaaid wordt heeft immers een negatief effect op de waterkwaliteit omdat er minder stikstof kan opgenomen worden door het vanggewas”, aldus Demir.

Demir laat nog weten dat ze de regelingen rond vanggewassen in overleg met de landbouworganisaties wil hervormen tot een eenvoudiger en effectiever systeem. Dat moet beter toelaten om de uitspoeling van nitraat te verminderen. Naast de tijdige inzaai van vanggewassen zullen ook duurzame teelt- en bemestingspraktijken de kern vormen. Deze hervorming is door de landbouworganisaties positief onthaald en wordt nu verder geconcretiseerd.


      Aangifte vanggewassen in verzamelaanvraag

      Het is belangrijk dat de vanggewassen correct aangegeven zijn in de verzamelaanvraag, inclusief de inzaaiperiode. Dat kan nog tot uiterlijk 31 oktober.

      De landbouwer moet voor 2021 volgende codes gebruiken:

      • VGV als de inzaai gebeurd is uiterlijk 30 september

      • VGM als de inzaai gebeurd is in de periode 1 oktober tot uiterlijk 31 oktober

      • VGL als de inzaai plaatvindt na 31 oktober


      Bron: Vlaamse Landmaatschappij

      DEEL DIT BERICHT:

      Recente projecten