Indienen aanvraag COVID-steunfonds voor aardappelen en sierteelt

Op 10 juli keurde de Vlaamse regering de steunmaatregelen goed om aardappel- en siertelers deels te vergoeden voor hun geleden schade tijdens de COVID-19-pandemie. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro en voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro. Ondertussen zijn ook de verdere voorwaarden en uiterste indieningsdatums gekend. 

Voorwaarden en indieningsdata aardappeltelers

Als aardappelteler kan je een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei 2020. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komen niet in aanmerking voor de vergoeding.

Daarnaast is de vergoeding beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare, geteeld in 2019. Hiervoor wordt gekeken naar de percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen) in gebruik op 31 mei 2019 in de eigen verzamelaanvraag van 2019. Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes bewaaraardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij tegen ten laatste vrijdag 28 augustus 2020. Bewijsstukken hoeven niet meegestuurd te worden met het aanvraagformulier, maar dienen wel beschikbaar te zijn. Op vraag van de bevoegde entiteit moet je deze als landbouwer kunnen voorleggen. Het gaat o.a. over boekhoudkundige stukken, een vaststellingsdocument van de stock dat opgemaakt werd uiterlijk op 30 juni 2020, weegbonnen, administratieve gegevens en eventueel fotomateriaal. Meer info over het aanvraagformulier en  de toegangsvoorwaarden voor aardappeltelers kan je hier terugvinden. DLV kan je begeleiden met de opmaak van het dossier en het verzamelen van deze bewijsstukken.

Voorwaarden en indieningsdata siertelers 

Veel sierteeltbedrijven waren tijdens de periode van lockdown verplicht om hun onverkoopbare en bederfbare producten te vernietigen. Professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze ten gevolge van de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie A) of minimaal 50% (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Deze omzetdaling moet aantoonbaar zijn aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken. De vergoeding wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarbinnen de individuele omzetdaling is geleden.

Het aanvraagformulier voor siertelers moet ingediend worden tegen ten laatste vrijdag 11 september 2020. Daarnaast moeten ook één of meer bijlagen worden meegestuurd, afhankelijk van de teeltgroepen waarin de omzetdaling werd geleden. Meer info over het aanvraagformulier een de voorwaarden voor siertelers kan je hier terugvinden. 


Heb je vragen of wens je begeleiding bij het opmaken van je aanvraagdossier? Met onze kennis en ervaring in het opstellen van schadedossiers staan we je graag bij. Contacteer een DLV-adviseur. 


Bron: Departement Landbouw & Visserij

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten