In afwachting tot het nieuwe mestactieplan

De afgelopen maanden werd er al vaak gespeculeerd en gedebatteerd over het nieuwe mestactieplan. Waar eerst de ambitie was om deze te publiceren aan het begin van het nieuwe jaar, is het nu wachten tot de goedkeuring van het Vlaamse Parlement.

Alhoewel er enkele weken geleden een consensus bereikt werd binnen de Vlaamse Regering -weliswaar met heel wat verstrengingen ten opzichte van het oorspronkelijke actieplan dat Europa eerder al wel goedkeurde- is het nu nog wachten op het advies van de Raad van State en de Vlaamse Adviesraden.

Gezien de bijkomende vraag van de oppositie naar advies van de Raad van State en de Vlaamse Adviesraden, kon MAP6 nog niet op de agenda van de laatste plenaire zitting van het Vlaams Parlement komen. Recent nieuws is dat het advies binnenkort aan het Vlaams Parlement wordt overgemaakt. Als nu vóór de verkiezingen van 26 mei nog een extra plenaire zitting wordt vastgelegd, is het mogelijk dat MAP6 nog binnen de huidige legislatuur wordt gestemd. Pas na de goedkeuring van MAP6 kan Europa de goedkeuring voor derogatie geven.

Tot dan werken Vlaamse landbouwers dus verder volgens de regels van het huidige MAP5, en blijft het afwachten of derogatie in 2019 kan worden toegepast.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten