Ik houd dieren als hobby. Heb ik NER’s nodig?

Het houden van dieren heeft duidelijke links met de agrarische sector. Dat weerspiegelt zich ook in de wetgeving die er op van toepassing is. Zo is er in de Vlaamse Milieuwetgeving VLAREM een rubriek voor dieren voorzien. Sites of bedrijven waarvan de activiteiten in deze rubriek gemeld of vergund worden, moeten in bepaalde gevallen ook voldoen aan de mestwetgeving en zijn uitvoeringsbesluit, het Mestactieplan (MAP). Naast het indienen van een mestbankaangifte en nog een aantal andere verplichtingen regelt deze ook de nutriëntenemissierechten (NER’s). 


Niet voor elk bedrijf noodzakelijk

NER’s geven een bedrijf het recht om mest te produceren en dus om dieren te houden. Mestproductie omvat onder andere fosfaatproductie. Hieronder volgt een (niet volledig) overzicht van de fosfaatproductie per jaar per dier van de meest courante dieren die gehouden worden als hobby:


DierFosfaatproductie (kg)
Legkip0,45
Opfokpoelje legkip0,18
Struisvogel fokdier9,8
Struisvogel slachtdier4,5

Paarden tussen 200 en 600 kg

21
Paarden en pony's < 200 kg12
Konijn: gesloten bedrijf per vrouwelijk dier4,76
Konijn: vetmesterij per dier0,449
Konijn: kwekerij per volwassen dier1,87

Geiten en schapen ouder dan 1 jaar

4,14

Geiten en schapen jonger dan 1 jaar1,72

Je maakt dus voor je eigen situatie de rekening en telt hierbij de gemiddelde dierenbezetting per jaar. Overschrijdt het bedrijf de grens van de 300 kg fosfaat per jaar, dan moet het over NER’s beschikken. Hoeveel NER’s per dier je nodig hebt, wordt duidelijk in de volgende tabel.


DierNER's
Legkip1,18
Opfokpoelje legkip0,57
Struisvogel fokdier27,8
Struisvogel slachtdier13,1
Paarden tussen 200 en 600 kg71
Paarden en pony's < 200 kg47
Konijn: gesloten bedrijf per vrouwelijk dier12,18
Konijn: vetmesterij per dier1,11
Konijn: kwekerij per volwassen dier

5,03

Geiten en schapen ouder dan 1 jaar

14,64

Geiten en schapen jonger dan 1 jaar6,08


Wel nodig? Waar vind je ze?

Voor we bekijken hoe je NER’s kan bekomen, moet je weten dat het mestdecreet er verschillende soorten voorziet naargelang de diersoort waarop ze van toepassing zijn. We geven je een overzicht in de volgende tabel.

Soort NERInfo
NER-DRNER's afkomstig van runderen
NER-DVNER's afkomstig van varkens
NER-DPNER's afkomstig van pluimvee
NER-DANER's afkomstig van andere diersoorten zoals paarden, konijnen, geiten, schapen, ...
NER-MVWNER's afkomstig van mestverwerking

Heb je als hobby-dierenhouder NER’s toegekend gekregen van de overheid, dan zijn dit dus vaak NER-DA. Maar je kan ook NER’s overnemen van anderen. Bij zo’n overname wordt er wel minimaal 25% van de over te nemen NER’s geannuleerd en moeten er minstens 200 NER’s overgenomen worden. Kan je geen NER’s overnemen en wens je toch je bedrijf uit te breiden? Dan zijn er nog mogelijkheden.

Wanneer je mest als verwerkt beschouwd wordt, dan kan je NER-MVW bekomen. Dit kan bijvoorbeeld door je stalmest af te voeren naar een erkende mestverwerker.


Opgepast voor te weinig NER’s

De overheid ontwikkelde een boetesysteem voor bedrijven die niet in orde zijn met de NER-wetgeving. Zo betaal je 1 euro boete per ontbrekende NER. Doet deze situatie zich nog een tweede keer voor binnen de vijf jaar na de eerste overtreding, dan betaal je 2 euro boete per ontbrekende NER. De berekening van het tekort gebeurt via de volgende formule: (som van de gemiddelde bezetting) x (correcte NER-waarde volgens het gewicht van het dier) - (som van de toegekende NER’s) = overschrijding.


Een voorbeeld ter verduidelijking

We bekijken een hobbyboer met 4 struisvogels om te fokken, 15 struisvogels voor de slacht, 15 volwassen schapen, 6 lammetjes en 6 middelgrote paarden. We berekenen eerst de jaarlijkse totaal fosfaatproductie:

  • Struisvogel fokdier x 4 = 9.8*4 = 39.2 kg fosfaat per jaar

  • Struisvogels slacht x 15 = 4.5*15 = 67.5 kg fosfaat per jaar

  • Schapen x 15 = 4.14*15 = 62.1 kg fosfaat per jaar

  • Lammeren x 6 = 1.72*6 =  10.32 kg fosfaat per jaar

  • Paarden x 6 = 21*6 = 126 kg fosfaat per jaar

De totale dierlijke jaarproductie van fosfaat omvat aldus 305.12 kg. Het bedrijf heeft NER’s nodig. Het totaal aantal noodzakelijke NER’s wordt hieronder berekend:

  • Struisvogel fokdier x 4 = 27.8*4 = 111.2 NER-DA

  • Struisvogels slacht x 15 = 13.1*15 = 196.5 NER-DA

  • Schapen x 15 = 14.64*15 = 219.6 NER-DA

  • Lammeren x 6 = 6.08*6 =  36.48 NER-DA

  • Paarden x 6 = 71*6 = 426 NER-DA

Het totaal aantal noodzakelijke NER’s voor deze dierenhouderij bedraagt 989.78 NER-DA. Stel dat het bedrijf beschikt over slechts 800 NER-DA, dan riskeert het een boete van 189.78 euro in het ereste jaar en van 379.56 euro bij een tweede vaststelling binnen de vijf jaar.

Zorg er dus voor dat deze verplichting steeds in orde is op je site.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten