Hippotherapie

Hippotherapie is heel wat meer dan een wandeling gaan maken met een paard. Maar wat houdt het dan wel in en hoe kan je hippotherapeut worden? We geven jou het antwoord in dit artikel.

WAT IS HIPPOTHERAPIE?

Hippotherapie, ook wel Equin Assisted Therapy (EAT), is een therapie waarbij een paard gebruikt wordt als middel tussen de patiënt en de therapeut. Paarden zijn vanuit hun natuurlijk instinct als prooidier zeer gevoelig voor het opvangen van signalen. De reactie van een paard kan de mens dan ook in contact brengen met zijn eigen gevoel door de signalen die het paard van die persoon opvangt. Dit kan helpen voor het mentale welzijn. Hippotherapie kan evenzeer ingezet worden voor fysieke en motorische problemen door de ritmische bewegingen die een paard maakt. De therapie kan zowel op als naast het paard plaatsvinden.

Mentaal welzijn

Hippotherapie is vooral gekend als therapie voor het mentaal welzijn. Hierbij wordt het paard als het ware als spiegel gebruikt voor de gevoelens en het gedrag van de patiënt. Een paard reageert onmiddellijk en vormt geen oordeel. De therapeut kan uit het gedrag van het paard veel afleiden over hoe de patiënt zich voelt. Ook de patiënt leert hierdoor zichzelf beter kennen, hij leert omgaan met het opbouwen van vertrouwen, omgaan met stress, het stellen van grenzen…

Fysiek welzijn

Daarnaast wordt hippotherapie ook ingezet voor revalidatie. Door het zitten op een paard beweegt de romp van de patiënt automatisch mee met de bewegingen van het paard. Deze beweging is gelijkaardig aan de stapbeweging van de mens en zo worden de spieren van de romp en ledematen gestimuleerd. 

Ook op motorisch vlak kan de therapie met paarden heel wat betekenen. Er wordt een correcte lichaamshouding gestimuleerd bij de patiënt, doordat hij zijn evenwicht moet bewaren bij het paardrijden. Daarnaast zorgt de therapie ook voor een betere coördinatie van de bewegingen, aangezien paarden onmiddellijk reageren bij foutieve/onverwachte bewegingen.

Met het paard

De therapie met het paard gebeurt naast het paard. Hierbij wordt dus niet op het paard gereden. Dit is meestal de eerste stap, maar soms blijft het ook bij deze therapie. De patiënt leert het paard en zijn reacties kennen door het paard te verzorgen en er mee te gaan wandelen. Dit is vooral gericht op het mentale, het opbouwen van een vertrouwensband en de vertaling van het gedrag.

Op het paard 

Bij de therapie op het paard gaat de patiënt effectief op het paard rijden. In eerste instantie wordt het paard nog geleid door de therapeut. Hierbij geven de bewegingen van het paard lichamelijke ontspanning. Naarmate de therapie vordert, kan de patiënt eventueel zelf het paard besturen of vertrouwensoefeningen uitvoeren met het paard. Het bereiken van bepaalde doelen samen met het paard bevordert het zelfbeeld van de patiënt.


IK WIL HIPPOTHERAPEUT WORDEN

Een paard kopen en starten met het geven van hippotherapie, zo simpel is het helaas niet. Om hippotherapie aan te bieden, heb je het een en ander nodig. Zo is er een opleiding vereist en zal je de geschikte accommodatie nodig hebben.

Opleiding

Om hippotherapeut te worden, is het aangewezen een opleiding te volgen. Om toegang te krijgen tot deze opleiding moet je aan enkele criteria voldoen. Zo kan je bijvoorbeeld bij Artevelde hogeschool een 2-jarig postgraduaat volgen tot hippotherapeut. Hiervoor is vereist dat je in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs in de gezondheidszorg of welzijnszorg en dat je minstens beschikt over een ruitersbrevet A. In de opleiding zijn slechts 25 deelnemers toegelaten per jaar. Deze worden door de hogeschool geselecteerd op basis van de voorgaande opleiding, de ervaring die men reeds heeft met paarden en nog tal van criteria.

Accommodatie

Als je zelf wil starten met het geven van hippotherapie heb je naast een diploma ook de nodige accommodatie nodig voor je paarden, zoals een stal en weides. Er is zo’n 2500m² weide nodig per paard.

In het eerste stadium van de therapie, die plaatsvindt naast het paard is een piste niet meteen noodzakelijk. Als de therapie doorgaat op het paard is een piste ter beschikking hebben natuurlijk wel een must. Een stal zetten en een piste aanleggen gaan niet zomaar, er komt stedenbouwkundig heel wat bij kijken.

Omgevingsvergunning

Bouw

Voor het zetten van een paardenstal heb je een vergunning nodig. Maar ook voor het aanleggen van een paardenpiste is dit nodig, een piste is namelijk vergunningsplichtige verharding. Zo’n vergunning moet in de meeste gevallen worden aangevraagd bij de gemeente waar de site zich bevindt. 

Bij het opstellen van de aanvraag moeten heel wat zaken worden afgetoetst en verantwoord. Zo dient nagegaan te worden of er bijzondere regels worden opgelegd in het gebied waar je jouw stal wil bouwen en moet de invloed op de omgeving worden nagegaan.

Eenmaal de vergunningsaanvraag is ingediend, moet er ongeveer 6 maanden gewacht worden voor je kan starten met de uitvoering van de vergunning. De gemeente moet namelijk eerst binnen de 30 dagen beslissen of het dossier volledig en ontvankelijk is. Daarna wordt er een openbaar onderzoek gestart en worden er adviezen ingewonnen. Na het verlenen van de vergunning moet nog een periode van 30 dagen gewacht worden waarin men in beroep kan gaan tegen deze beslissing. Pas daarna kan de vergunning worden uitgevoerd en kan de stal effectief worden gebouwd of de piste worden aangelegd.

Milieu

Naast een vergunning voor de aanleg van de accommodatie kan je ook een vergunning nodig hebben voor het houden van paarden, omdat het houden van de paarden hinder kan veroorzaken. Het gaat hier om een milieuvergunning.

Hierbij telt men niet het aantal paarden, maar het aantal plaatsen die je hebt voorzien voor de paarden, dus het maximale aantal dieren dat je zal huisvesten in je stal. 

Vanaf hoeveel plaatsen voor paarden je een milieuvergunning nodig hebt, hangt af van in welk gebied de paardenstal staat. Staat de stal in agrarisch gebied dan heb je vanaf 20 plaatsen een milieuvergunning nodig. In woongebied met landelijk karakter is dit vanaf 10 plaatsen en in andere gebieden zoals een woongebied heb je al een milieuvergunning nodig vanaf 5 plaatsen.

Naast een milieuvergunning voor het houden van dieren kan je ook nog een milieuvergunning nodig hebben voor de opslag van mest. In agrarisch gebied heb je dit nodig vanaf 10m³ mestopslag. In een woongebied met landelijk karakter is dit nodig vanaf 5m³ mestopslag en in andere gebieden zoals een gewoon woongebied al vanaf 2m³ mestopslag.


Wil je starten als hippotherapeut of wil je advies voor je huidige onderneming? Contacteer een DLV-adviseur via info@dlv.be of via het gratis nummer 0800 90 910.


Auteur: Isolde Sap, adviseur bij studie- en adviesbureau DLV


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten