Het weidebeheer als startpunt voor het verduurzamen van de paardensector

“Goed weidebeheer” – wat is dat juist? En hoe kan de hele sector daardoor verduurzamen?

Een belangrijke grote lijn is al gekend: goed weidebeheer zorgt voor een hogere CO2 captatie-capaciteit en een verminderde bodemcompactatie waardoor de bodem een betere “leefbaarheid” krijgt voor kleine dieren en organismen. Dit zorgt er op zijn beurt dan weer voor dat de bodem meer water kan vasthouden – broodnodig in droogtes zoals we die de voorbije zomers gekend hebben. Maar wat is nu net de impact? Hoe lang moet je volgens een bepaald systeem beheren om een significante impact te realiseren?

Onder goed weidebeheer behoort eveneens een goed mestbeheer, wat op zich ook weer verschillende verduurzamingsmogelijkheden biedt:

  • Er bestaan methodes om paardenmest te valoriseren en om te zetten tot hoogwaardig compost waardoor de koolstof terug naar de eigen grond gebracht kan worden. Maar welke zijn toepasbaar op kleine schaal, op het eigen bedrijf?

  • Wat is de impact op de noodzaak aan ontwormingsmiddelen? Kan een goed mest- en weidebeheer de wormdruk verlagen?

Maar is deze verduurzaming ook financieel haalbaar?


DLV wilt samen met een aantal partners hierrond een onderzoeksproject opzetten om op al deze vragen antwoord te kunnen bieden.

Heb je vanuit je expertise, ervaring of bedrijf interesse om mee te werken aan dit project laat het ons dan zeker weten! De betrokkenheid kan “op maat” afgestemd worden, en kan variëren van louter het aanleveren van feed-back tot het organiseren van field trials op je site.


Contacteer ons voor meer info! DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten