Hernieuwing vergunning

Wat indien mijn huidige milieuvergunning of omgevingsvergunning nabij einddatum komt?

Dit is een vaak voorkomende vraag bij landbouwers. Een milieuvergunning werd vroeger klassiek afgeleverd voor een termijn van 20 jaar.

Sinds 2017 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning in voege, en wordt er, in bepaalde situaties, een vergunning afgeleverd voor onbepaalde duur. Deze bedrijven hoeven voorlopig niets te doen.

Zolang je bestaande vergunning nog niet werd omgezet naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur heeft je vergunning nog een eindtermijn en dient deze tijdig hernieuwd te worden. Dit kan opgenomen worden 24 maanden tot uiterlijk 12 maanden voor verval van de vergunning. 

Gezien er tot op vandaag nog geen definitief PAS-kader werd vastgesteld en de Ministeriële Instructies werden vernietigd, is er geen kader om een vergunning te hernieuwen.

Met dit artikel wensen we de boodschap mee te geven dat het van groot belang is dat de hernieuwing ten laatste een jaar voor verval van de vergunning ingediend moet worden, zodat je blijft beschikken over een geldige vergunning, zelfs al valt de definitieve uitspraak hiervan na de vervaldatum. Wanneer een vergunning laattijdig ingediend wordt, kan er bij een weigering van de vergunning na vervaldatum niet meer vertrokken worden van vergunde ammoniakemissies en dient er uitgegaan te worden van een nieuwe inrichting, hetgeen gezien de huidige stikstofimpasse zo goed als geen mogelijkheden biedt.

Op dit moment kunnen vergunningen die verstreken in 2021, 2022 of 2023 gebruik maken van een decretale verlenging van de vergunningsduur tot maximaal 31 december 2023. Eén van de voorwaarden hier is ook dat de hernieuwingsaanvraag minstens 12 maanden op voorhand ingediend werd. En voor de vergunningen die vervallen in 2023 kan tot uiterlijke de dag voor de vervaldatum de decretale verlenging nog worden aangevraagd. Belangrijk bij deze laatste is wel dat er tegen uiterlijk 30 november 2023 opnieuw een hernieuwingsaanvraag moet worden ingediend. DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten