Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

De energieprijzen gaan steeds meer de hoogte in en veel mensen zoeken naar manieren om zelf energie op te wekken. Overweeg jij het plaatsen van zonnepanelen? Weet dan dat je hiervoor in bepaalde gevallen geen vergunning nodig hebt en in andere gevallen net wel.

VRIJGESTELD VAN VERGUNNING

Het plaatsen van zonnepanelen is niet vergunningsplichtig als je ze plaatst op je woning of op een bijgebouw en als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De zonnepanelen worden geplaatst op een plat dak en komen niet meer dan 1 meter boven de dakrand.

  • De zonnepanelen zijn geïntegreerd in het hellende dakvlak. Met andere woorden: de zonnepanelen moeten dezelfde helling als het dak aannemen. Van zodra er een constructie nodig is om de zonnepanelen een andere hellingsgraad te geven zijn ze niet meer vrijgesteld van vergunning.

  • De gebouwen moeten hoofdzakelijk vergund of vergund geacht zijn.

Deze voorwaarden zijn echter enkel van toepassing als er geen stedenbouwkundige verordeningen zijn opgemaakt door het gewest, de provincie of de gemeente die uitdrukkelijk bepalen dat het wel vergunningsplichtig is. Dit is bijvoorbeeld het geval in de historische stadskern van Brugge. Ook kan in de voorwaarden van een vroegere omgevingsvergunning opgenomen zijn dat het plaatsen van zonnepanelen vergunningsplichtig is.

In zeer beperkte situaties kunnen zonnepanelen ook voorzien worden op de grond zonder omgevingsvergunning, maar hierbij mag de som van alle aanwezige niet-overdekte constructies niet meer dan 80 m² bedragen. Voorbeelden van niet-overdekte constructies zijn siervijvers, terrassen, zwembaden, zonnepanelen,… De hoogte moet ook beperkt zijn tot 1.5 meter boven het maaiveld.

VERGUNNINGSPLICHTIG

Zoals hierboven vermeld, zijn de vrijstellingen enkel geldig als ze niet in strijd zijn met stedenbouwkundige verordeningen. Het feit dat iets niet onder de vrijstelling valt, wil natuurlijk niet zeggen dat het niet vergunbaar is.

Op basis van art. 4.4.9 van de VCRO kan de vergunningverlenende overheid afwijken van deze stedenbouwkundige verordeningen, als het gaat om zonnepanelen. Op deze manier kan er een vergunning worden verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond of waarbij wordt afgeweken van het hellingsvlak van het dak. Hierbij moet rekening gehouden worden met alle andere daarbij horende voorwaarden.

Ook voor woningen die zonevreemd zijn in agrarisch gebied kan een vergunning verkregen worden voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond of afwijkend van de dakhelling. Hierbij mag de landbouwbestemming niet in gedrang worden gebracht.


Heb je vragen omtrent de vergunningsplicht bij het plaatsen van zonnepanelen? Contacteer vrijblijvend een DLV-adviseur!DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten