Heb ik een milieuvergunning nodig voor 18 paarden en 2 veulens?

Vanaf hoeveel paarden heb ik een milieuvergunning nodig? En is die grens overal dezelfde? Deze vragen stellen paardenhouders zich regelmatig. Je krijgt er in dit artikel antwoord op.

De vraag over paarden en milieuvergunningen, en 4 andere vragen over paarden houden, werden beantwoord tijdens de trefmomenten op Flanders Horse Expo 2015. We vroegen vooraf aan de bezoekers van welke vragen over paarden ze ‘s nachts wakker liggen. De vele vragen die we binnen kregen, bundelden we tot 5 hoofdvragen.


Paarden of plaatsen?

VLAREM regelt de zogenaamde ‘hinderlijke inrichtingen’, uitbatingen die om één of andere reden hinder kunnen veroorzaken voor de omgeving. Heb je een milieuvergunning op zak, dan heb je dus toelating om een locatie uit te baten, met een vast gelegd aantal plaatsen. Het gaat dus voor de vergunning om plaatsen en niet om paarden. 20 plaatsen zijn milieuvergunningsplichtig, zelfs als er maar 10 paarden staan.


Gespeende veulens of niet?

Veulens die nog bij de merrie drinken, worden niet apart als paard gerekend. Een box waarin de merrie met het veulen samen staat, telt dus maar voor één plaats. Eens het veulen gespeend is, fysisch gescheiden van het moederdier, neemt het een aparte plaats in en telt het dus mee als volwaardig paard.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen paarden, pony’s, ezels en andere paardachtigen. Opgelet, paarden vallen onder de rubriek “grote zoogdieren” zoals runderen. Wanneer er dus op de locatie plaatsen voor rundvee voorzien zijn, tellen deze mee! 12 plaatsen voor paarden en 14 voor koeien, zijn dus milieuvergunningsplichtig.


Wat is een volwaardige stal?

Een stal is een omsloten en overdekte ruimte die dient tot verblijf van paarden, waarin één of meerdere paarden tijdelijk of permanent kunnen verblijven.

Een schuilhok is geen stal want dat moet minstens één open zijde hebben en een eenvoudige constructie zijn. Het is dus niet milieuvergunningsplichtig. Afhankelijk van de grootte en de plaats, heb je er wel een stedenbouwkundige vergunning voor nodig.


Verschil per bestemmingsgebied

Het Vlaamse landschap is ingedeeld in bestemmingszones, volgens het gewestplan of het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Om te weten of je milieuvergunningsplichtig bent, moet je dus weten in welk gebied je stal – dus niet je woning – gelegen is. Voor paarden maakt men onderscheid in:

  • Agrarisch gebied: milieuvergunningsplichtig vanaf 20 plaatsen

  • Woongebied met landelijk karakter: milieuvergunningsplichtig vanaf 10 plaatsen

  • Alle andere gebieden (zoals bijvoorbeeld woongebied): milieuvergunningsplichtig vanaf 5 plaatsen

 

Andere vergunningsplichtige activiteiten

Zelfs indien je niet milieuvergunningsplichtig blijkt voor het aantal paarden, omdat je bijvoorbeeld plaats hebt voor 18 paarden en de stal in agrarisch gebied ligt, kan je toch een milieuvergunning nodig hebben. Er zijn immers nog andere activiteiten milieuvergunningsplichtig. Denk maar aan de mestopslag, die je in woongebied al moet melden vanaf 2 m³! Ook het plaatsen van voertuigen, het oppompen van grondwater en erg belangrijk voor maneges: het uitbaten van een piste! Wanneer je de piste ook ter beschikking stelt van derden, heb je een milieuvergunning klasse II nodig!

Het antwoord op de vraag of je een milieuvergunning nodig hebt voor 18 paarden en 2 veulens:

“Indien de veulens gespeend zijn en de dieren gehouden worden in een volwaardige stal, is er een milieuvergunning klasse II nodig.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Hippo Revue en werd geschreven door Carl De Braeckeleer.


Ook een vraag over paarden houden en vergunningen?

Vul het contactformulier in of bel ons!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten