Groenbedekkers en vanggewassen

Indien je groenbedekkers inzaait in het kader van de vergroeningsverplichtingen voor ecologisch aandachtsgebied (EAG), moet je rekening houden met de uiterlijke inzaaidata. In de meeste landbouwstreken is dit 31 oktober. Voor de Leemsteek is de uiterste datum bepaald op 30 september, voor Polders en Duinen was dit 19 augustus. Nieuw dit jaar is dat in functie van MAP 6 een heel aantal landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rode gebieden) voor 15 oktober verplicht een vanggewas dient in te zaaien. Beide verplichtingen kunnen gecombineerd worden.

Naargelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste inzaaidata en minimale aanhoudingsperiodes voor de inzaai van groenbedekkers in het kader van de vergroeningsverplichtingen voor ecologisch aandachtsgebied (EAG):

  • Polders en Duinen: inzaaien voor 20 augustus en minstens aanhouden t.e.m. 15 oktober

  • Leemstreek: inzaaien voor 1 oktober en minstens aanhouden t.e.m. 30 november

  • Zandleemstreek en andere: inzaaien voor 1 november en minstens aanhouden t.e.m. 31 januari.

Indien je percelen met groenbedekkers schrapt en/of wisselt, dan dien je dit op de verzamelaanvraag aan te passen ten laatste op de uiterste inzaaidatum van de betrokken landbouwstreek. Voor het invullen van deze verplichting is het nodig om een mengsel te gebruiken dat uit minstens 2 gewassen bestaat die voorkomen op de lijst van mogelijke groenbedekkers. Uitzonderlijk dit jaar (omwille van de droogteproblematiek afgelopen zomer) kan voor begrazing en ruwvoederwinning een zuivere teelt in plaats van een mengsel ingezaaid worden.

Landbouwers die verplicht een vanggewas dienen in te zaaien in het kader van MAP 6 dienen hiervoor niet verplicht een mengsel in te zaaien, maar dit kan toch interessant zijn indien deze percelen eveneens voor EAG-groenbedekker mee in aanmerking willen genomen worden.

Voor gronden gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 legt MAP 6 nu op dat wanneer de hoofdteelt weg is voor 31/8 er uiterlijk tegen 15/9 een vanggewas moet ingezaaid zijn, tenzij een nateelt volgt.

Voor gebiedstype 2 en 3 (oranje en rode gebieden) zijn vanaf dit jaar extra maatregelen van toepassing zoals een procentuele stijging van het areaal waarop verplicht een vanggewas of laag-risico nateelt moet geteeld worden. Heel wat van de vanggewassen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen ook gebruikt worden voor de verplichting van groenbedekker voor EAG. Vanggewassen na mais en aardappelen dienen uiterlijk op 15 oktober ingezaaid te zijn, voor andere hoofdteelten was dit 15 september. De aanhoudperiodes van de vanggewassen zijn dezelfde als voor EAG-groenbedekker.

Welke vanggewassen en nateelten je hebt ingezaaid dient opgegeven te worden in de verzamelaanvraag. Aangezien de inzaaidata voor de verschillende verplichtingen (MAP 6 en EAG) verschillend zijn, zijn er nieuwe codes opgemaakt door  het Departement Landbouw en Visserij. Hiermee wordt opgegeven wanneer je het vanggewas hebt ingezaaid zodat de overheid de verschillende verplichtingen kan controleren. Een nauwkeurige aanpassing van de verzamelaanvraag is dus vereist. Uiterlijk op 31/10 dient de verzamelaanvraag hierop aangepast te worden.

Indien je niet voldoet aan de verplichting van vanggewassen voor MAP 6, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 250 euro per ha, en bijkomend dient het niet gerealiseerd deel extra toegepast te worden in het najaar van 2020.


Contacteer ons voor meer info. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten